Sociale relationer og det byggede miljø

Realdanias initiativ Collective Impact – Rummelighed for alle handler om at afprøve løsninger, der styrker social inklusion og de sociale relationer i det byggede miljø. De involverede parter er:

 • Danske Handicaporganisationer
 • Kommunernes Landsforening
 • Københavns Kommune
 • Landsforeningen LEV
 • Rådet for Etniske Minoriteter
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Social og Indenrigsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet

Oxford Research har – i tæt samspil med Collective Impact-sekretariatet – i løbet af 2015 bidraget med at vidensbasere parternes bidrag og udarbejde en metodisk ramme for kommende projekter.

Den metodiske ramme beskriver en tilgang til at udforske initiativets overordnede hypotese: at social relationer i samspil med det byggede miljø vil kunne bidrage til at øge den sociale inklusion inden for tre arenaer: beskæftigelse, uddannelse og fritidsliv. Bl.a. omfatter den metodiske ramme et bud på, hvordan vi kan måle sociale relationer ud fra følgende centrale begreber:

 • Naboskab
 • Tilhørsforhold
 • Modstandskraft