Dataindsamlingen er i fuld gang

I forbindelse med evalueringen af ‘Butiksgader og bymidter under pres’ for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er Oxford Research sammen med Manto i gang med at indsamle data. Vi skal besøge fem byer og har allerede været på besøg i Haslev, Rudkøbing, Langå og Mørke. Vi besøger alle byer en hel dag for at lære byens styrker og udfordringer at kende samt få et dækkende indtryk af livet i byen. Derfor inddrager vi flere metodiske elementer som etnografisk observation af bymidten, kvalitative interview med vigtige interessenter og hovedaktører samt en håndholdt survey med borgerne og de butiksdrivende. Alt i alt har det været nogle givtige besøg, og ved at se flere byer har vi mulighed for at uddrage læring på tværs, hvor hver by kan lade sig inspirere af hinandens projekter.