Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

Uddannelsen er finansieret af midler fra finansloven 2013 og udbydes af et konsortium af fem aktører inden for integration og undervisning. Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker. Uddannelsen har syv forskellige indgange, som alle indeholder to faste moduler om nyankomne og tværfaglighed samt en kombination af fire øvrige moduler.

Oxford Research evaluerer uddannelsen løbende gennem forskellige datakilder. Først og fremmest modtager alle deltagere et spørgeskema efter deres uddannelsesforløb. Disse data suppleres med observationer af undervisningen og interviews med deltagere i kurset. For at skabe et fuldt overblik over overførslen af viden interviewes deltagernes lokale ledere også.

Der udarbejdes en midtvejsrapport i 2016 og en slutrapport i 2018.

Oxford Research trækker på nylige erfaring fra såvel efteruddannelses- som integrationsområdet i gennemførslen af evalueringen.

Du kan læse mere om uddannelsen her: www.bedreintegration.nu

For spørgsmål til evalueringen kontakt analytiker Tobias Bühring, tbu@oxfordresearch.dk