Friluftsrådet har som mål at reducere omfanget af konflikter i naturen. Som led i det arbejde, skal Oxford Research i efteråret 2015 hjælpe Friluftsrådet med at indsamle og skabe overblik over gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen vedrørende henholdsvis løse hunde og mountainbiking. Idéen er, at de bedste erfaringer kan inspirere andre med konkrete anvisninger til, hvordan man lokalt kan lave konfliktforebyggende tiltag.

Viden om afprøvede konfliktforebyggende tiltag vedrørende henholdsvis løse hunde og mountainbiking skal styrke Friluftsrådets arbejde med konstruktivt at imødegå konflikter i naturen. Konkret består opgaven i at indsamle gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen, der afslutningsvis skal formidles i to idékataloger til inspiration målrettet organisationer, foreninger, lodsejere m.fl. til oprettelsen af tiltag. Det ene katalog var vedrørende løse hunde i naturen og det andet vedrørende mountainbikere.

Dataindsamlingen består af først to spørgeskemaundersøgelser, dernæst 20 kvalitative interview og efterfulgt af to workshops med centrale interessenter. De to spørgeskemaundersøgelser har til formål at indsamle information om respondenternes erfaringer med tiltag til reducering af konflikter i naturen, tilpasset de to målgrupper som er involveret i forebyggelse af konfliktsituationer med hhv. løse hunde og med mountainbikere. De 20 uddybende kvalitative telefoninterview bliver gennemført med udvalgte respondenter for at give et nuanceret billede af den viden og de erfaringer, der eksisterer på området. Afslutningsvis afholdes to workshops med henblik på at udvælge de mest relevante erfaringer, som efterfølgende skal indgå i to idékataloger.