Parcelhuskvarterne fra 1960’erne og 70’erne har det godt mange steder og oplever fortsat naturlig beboerudskiftning og løbende vedligeholdelse og tilpasning til moderne familiers behov. Men nogle steder er der en risiko for, at kvartererne kommer ind i en negativ spiral og på længere sigt kan udvikle sig til egentlige problemområder. De ældre parcelhuskvarterer kan særligt blive en udfordring i kommuner ramt af befolkningsmæssig tilbagegang, eller hvor der er masser af alternative boliger at købe i form af eksempelvis nyudstykkede grunde, som medvirker til at mindske de ældre kvarterers attraktivitet.

Oxford Research og Terroir Architects har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejdet en analyse og et udviklingsprojekt om fremtidens parcelhuskvarterer. Projektet består af 1) en generel del, der sætter fokus på parcelhusområderne nu og i fremtiden og 2) en specifik del, der identificerer konkrete udfordringer og løsninger for to parcelhuskvarterer fra 1960-70’erne. Det ene kvarter er beliggende i den nordlige del af Hedehusene i Fløng i Høje-Taastrup Kommune. Det andet er Fuglebakken i den vestlige del af Viborg by i Viborg Kommune.

De to dele munder ud i en række konkrete forslag til, hvad Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter såvel som landets kommuner bør have fokus på i det fremadrettede arbejde med parcelhuskvarterer i almindelighed og 1960’er og 70’er kvarterer i særdeleshed. Anbefalingerne er organiseret efter disse seks temaer:

• Strategisk blik på parcelhuskvarterne
• Bebyggelsen
• Kvarterets sammenhænge
• Energi og klimasikring
• Boligvejen
• Rekreative områder

Målgruppen for projektet er både kommunale praktikere, professionelle med interesse for by- og boligudvikling samt ejerne af parcelhuse fra denne periode.

Læs også artiklen “Er tiden ved at løbe fra danskernes boligdrøm?” fra Jyllandsposten den 31. maj 2015, hvori rapporten er omtalt.

Link til artikel i Jyllands-Posten