Oxford Research har for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd gennemført en undersøgelse af hvilken form for arbejdsmiljørådgivningsenhed, der vil være mest hensigtsmæssig for folkekirken.

Undersøgelsen fastslår, at eksisterende rådgivningstiltag ikke dækker behovet for arbejdsmiljørådgivning for de kirkeligt ansatte. Dette af to årsager. For det første opsøger arbejdspladserne med udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet ikke rådgivning, hvorfor en arbejdsmiljørådgivningsenhed til folkekirken bør være opsøgende i dets arbejde. For det andet er der meget få rådgivere, som både har arbejdsmiljøfaglige kompetencer og et kendskab til folkekirken, der gør dem i stand til at udøve branchespecifik rådgivning.

På baggrund af undersøgelsen arbejder Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Ministeriet for Ligestilling og Kirke på nuværende tidspunkt på at etablere et pilotprojekt, der skal sikre en særlig rådgivning for de kirkeligt ansatte. Rådgivningen har til formål at tilbyde en neutral og kvalificeret rådgivning og på sigt er tanken, at ordningen skal finansieres via kontingent.

Rapporten er publiceret og kan findes på Kirketrivsel.dk eller her