Flexboliger slår an i flere kommuner

Oxford Research har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennemført en opfølgende undersøgelse af yder- og landkommunernes anvendelse af flexboligordningen.

 

Undersøgelsen viser, at der er fremgang i antallet af udstedte flexboligtildelser, og der eksisterer således i dag 384 flexboliger på landsplan mod 135 i 2013. Hovedparten – ca. 74 % – er lokaliseret i enten Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner.

Den 1. maj 2013 trådte flexboligordningen i kraft. Den nye lov giver husejere mulighed for at ansøge om tilladelse hos kommunen om at anvende et helårshus som flexbolig. Godkendes ansøgningen er huset ikke bundet af bopælspligt, og en helårsbolig kan dermed bruges som fritidshus dvs. som flexbolig. Hensigten med ordningen er bl.a. at huse på landet – i yderområderne – skal blive lettere at sælge. Ordningen skal endvidere være med til at sikre kvalitet i boligmassen i landets yderområdekommuner ligesom hensigten med ordningen er, at den skal bidrage til at skabe liv i tyndt befolkede områder.