Oxford Research skal i 2016 gennemføre en benchmark-analyse af kommunernes indsats på klimaområdet for Region Hovedstaden med henblik på at skabe et samlet overblik over klimaindsatsen i kommunerne i hovedstadsregionen.

Benchmark-analysen skal skabe et solidt og vidensbaseret grundlag for politisk dialog og beslutningstagning og sikre, at kommunerne kan lade sig inspirere af hinanden, for herved at fremme kommunernes opfyldelse af klimamålene. Det er derfor vigtigt, at hver kommunes resultater synliggøres i benchmark-analysen. Det gøres dels i en afrapportering i rapportformat og dels på et inspirationsseminar med interesserede kommuner.

For at skabe en værdifuld benchmark-analyse er det afgørende, at det, der måles på i benchmark-analysen, er relevant for kommunerne og Region Hovedstaden. Det vil her sige, at det er inden for den kommunale indflydelsessfære og har en effekt på den grønne omstilling og/eller på reduktion af CO2-udslip. Den første del af projektet går derfor med at udvælge, hvad der skal måles på. Inden for de temaer: 1) Omstilling af energiforsyningen, 2) energieffektivisering i bygninger og 3) grøn transport udvælges derfor i tæt samarbejde med Region Hovedstaden og en række kommuner 5-7 relevante indikatorer. Når indikatorerne er udvalgt indsamles nøgletal og erfaringer via en spørgeskemaundersøgelse med alle 29 kommuner og interview med udvalgte kommuner med inspirerende og lærerige indsatser inden for de tre områder. Når al data er indsamle afrapporteres resultaterne i en kort sammenfattende hovedrapport, en baggrundsrapport, en case-samling med inspirerende og lærerige indsatser og i PowerPoint Præsentation med hovedresulater.

Oxford Research gennemførte i 2014 en lignende analyse for Region Hovedstaden.