Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

Oxford Research har netop gennemført en undersøgelse af fordele og ulemper ved at opdele eksisterende folkeskoler i grundskoler med elever indtil 6. klasse og overbygningsskoler med elever fra 7.-10. klasse for Faaborg-Midtfyn Kommune. Analysen viser, at andre kommuner stort set kun har positive erfaringer med lignende todelte skolestrukturer.

 

De kommuner og skoler, der indgår i undersøgelsen, giver alle udtryk for, at:

  • Den nye struktur har højnet kvaliteten i undervisningstilbuddet til både grundskole- og overbygningselever i og med at der opnås en større fokusering på de respektive aldersgrupper med mulighed for at målrette både det faglige indhold og de fysiske rammer til den elevgruppe, der er på skolen.
  • Den større volumen på hvert klassetrin medfører, at det er lettere at skabe et bredt tilbud af valgmuligheder i form af linjer, spor, valgfag eller forskellige faglige læringsrum, hvilket både kan modvirke skoletræthed og skabe større motivation i udskolingen. I det hele taget er skoleskiftet efter 6. klasse ofte et godt tidspunkt i forhold til at lade eleverne “starte på en frisk” med nye lærere og kammerater.
  • Det ofte bliver lettere at etablere frugtbare samarbejdsrelationer med de omkringliggende ungdomsuddannelser, fordi man som skole stor med mange overbygningselever er en mere interessant samarbejdspartner end en mindre skole med et eller to spor.
  • De nye strukturer skaber bedre sparringsmuligheder for lærerne, ikke mindst i smalle fag som tysk, fysik og geografi, hvilket har løftet den faglige tilgang og skabt en større energi omkring alle fag. Opdelingen har desuden øget skolernes fokus på den tilgang, de har til eleverne og deraf et anderledes forhold mellem elever og lærere, som eleverne trives med, og som appellerer til nogle andre lærertyper, bl.a. lærere der traditionelt ville vælge at arbejde på en efterskole.

Analysen opridser samtidig også en række opmærksomhedspunkter, som man bør have som kommune, der overvejer at gennemføre en lignende skolestrukturændring. Det gælder eksempelvis vigtigheden af at skabe sammenhæng mellem grundskole- og overbygning, fællesskab på tværs af alder, fleksibilitet i lærer- og pædagogstaben samt forældreengagement, ligesom det er vigtigt at være opmærksom på ændrede infrastrukturelle forhold.