Tidlig Indsats

Oxford Research leder konsortiet, der skal gennemføre en stor tværgående evaluering af indsatser på 0-6 års området i Forebyggelsespakken ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. over fire år til Forebyggelsespakken “Tidlig Indsats – Livslang Effekt”, som skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Det samlede initiativ har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser, og skal sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

Oxford Research skal i et konsortium bestående af KORA, CEBR/CBS, og EG A/S som underleverandør, evaluere 7 forskellige indsatser: De Utrolige År (DUÅ) til baby, småbørn, dagpleje, vuggestue og børnehave samt VIDA (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) og Model for tidlig opsporing.

Konsortiet gennemfører evaluering af implementering, effekter og økonomi i tråd med Socialstyrelsens evidenspolitik. Samtidig bidrager vi til at give konkret viden undervejs og tilslut i forløbet om implementering af de specifikke indsatser. Evalueringen er særdeles interessant idét den sammenligner effekt og omkostningseffektivitet for forskellige indsatser til samme målgrupper. Dermed kan vi skabe et solidt vidensgrundlag for prioriteringer på området. Derudover leverer konsortiet en skræddersyet og brugervenlig dataunderstøttende IT-platform, der skal understøtte praksis og indgå som en integreret del af forløbene.