Plejefamilier

Oxford Research evaluerer programmet KEEP, som er en del af Forebyggelsespakken ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”

 

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et forebyggende kursusforløb målrettet plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at fastholde og støtte op om plejebørn med adfærdsvanskeligheder. Med KEEP uddannes plejeforældre til at håndtere og forebygge adfærdsproblemer hos plejebarnet med henblik på at reducere risikoen for sammenbrud i anbringelsen.

KEEP er en del af Forebyggelsespakken “Tidlig Indsats – Livslang Effekt”, som skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Det samlede initiativ har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser, og skal sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

KEEP er udviklet i USA, og implementeret med veldokumenteret effekt i flere lande. I mindre målestok er det forsøgt afprøvet i Europa bl.a. Sverige og England, og nu skal Oxford Research i samarbejde med CEBR/CBS og PwC evaluere implementeringen af KEEP i Danmark.

Evalueringen gennemføres inden for rammen af virkningsevaluering, og vil bestå af en implementerings-, effekt og økonomi evaluering baseret på en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Fokus vil i særlig grad være på, hvordan KEEP kan understøttes og gennemføres succesfuldt i en dansk kontekst.