Evaluering af kultursatsning i Kina

I perioden februar 2015 til oktober 2015 evaluerer Oxford Research Kultursatsning i Kina 2014/15. Evalueringen gennemføres for Kulturstyrelsen som sammen med Statens Kunstfond og Den Danske ambassade og det danske Kulturinstitut i Beijing er hovedaktørerne i kultursatsningen.

Kultursatsningen i Kina involverer en række toneangivende kulturaktører i begge lande og strækker sig fra oktober 2014 frem til juli 2015. Under kultursatsningen vil danske og kinesiske institutioner i samarbejde præsentere et massivt og ambitiøst kulturprogram. Satsningen udmønter sig bl.a. i udstillinger, koncerter, filmfestivaler, litteraturarrangementer, symposier, scenekunst og teater, arrangementer med fokus på design, arkitektur og kunsthåndværk, samt særlige tiltag med fokus på børn og unge.

Evalueringen har to overordnede formål:

  • At vurdere hvorvidt målsætninger for kultursatsningen i Kina 14/15 er opfyldt.
  • At bidrage med erfaring og læring, som kan anvendes i andre internationale projekter.

Oxford Research evaluerer satsningen i et design, der kombinerer kvantitative og kvalitative kilder. I alt gennemføres 16 interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt de danske projektdeltagere.