Integration via civilsamfundet

Civilsamfundet spiller en vigtig rolle i integrationsarbejdet. Oxford Research faciliterer et vidensnetværk for aktører på området for frivilligt integrationsarbejde.

Oxford Research har gennem en årrække fulgt udviklingen inden for de frivillige integrationsarbejde i Danmark. Aktuelt faciliterer vi et vidensnetværk under ministeriets strategi om “Civilsamfundet bygger bro”, hvor NGO´er og andre aktører på området opbygger og deler viden om frivilligt integrationsarbejde. Temaerne for vores møder er fx:

·         De mangfoldige foreningers rolle

·         Hvor findes muligheder for funding

·         Samskabelse med kommunerne

·         CSR

·         Effekt af frivilligt integrationsarbejde

Møderne finder ofte sted derude hvor det sker – og ikke altid i mødelokaler i København. Vi har bl.a. besøgt:

·         Foreningslivet i Gjellerup (Aarhus)

·         Aktivitetshuset i Bolbro (Odense)

·         Trampolinhuset (København NV)

·         IGU-forløb hos Arla (Slagelse)