Udarbejdelsen af anti-mobbestrategier – fokus på projektstøtte til skolerne

Oxford Research skal evaluere Red Barnets og landorganisationen Skole og Forældres nye samarbejde omkring udvikling af procesværktøjer til anti-mobbestrategier.

Projektet hedder ‘Dropmob’ og omhandler udviklingen af en indsats til forebyggelse af mobning i børns hverdagsliv, herunder skole, SFO/fritidshjem og klub. Konkret består indsatsen af eksemplariske forløb og procesværktøjer til udarbejdelsen af anti-mobbestrategier.

Indsatsen udvikles i et partnerskab mellem Red Barnet og landsorganisationen Skole og Forældre samt de tre kommuner: Esbjerg, Fredensborg og Herning, som fungerer som test-kommuner og sparringspartnere.

Evalueringen gennemføres inden for rammen af virkningsevalueringen, og skal løbende spille ind i udviklingsprocessen, og dermed virke som processtøttende. Midtvejsevalueringen vil være primært kvalitativ med fokus på læring, mens slutevalueringen vil være mere kvantitativ med fokus på dokumentation af såvel behovet for et redskab og det udviklede redskabs evne til at opnå gode anti-mobbestrategier.