Ny skolestruktur i Faaborg?

Styrkes læringsmiljøet, trivslen blandt eleverne samt undervisningsmiljøet blandt personalet, når man opdeler eksisterende folkeskoler i grundskoler med elever indtil 6. klasse og overbygningsskoler med elever fra 7.-10. klasse? Dette er eksempler på spørgsmål, som en ny analyse skal besvare.

I Faaborg-Midtfyn Kommune overvejer kommunalbestyrelsen at gennemføre en ændring af skolestrukturen i Faaborg by. Oxford Research er blevet bedt om at gennemføre en analyse af fordele og ulemper ved en sådan struktur, som kommunalbestyrelsen kan anvende som en del af sit beslutningsgrundlag.

Som led i analysen gennemfører vi en række interview med eksperter inden for uddannelse og pædagogik og med praktikere fra andre kommuner, som har erfaring med skoler med ren indskoling/mellemtrin og rene overbygningsskoler. Herudover interviewes skoleledere, lærere, elever, forældre og andre lokale interessenter fra Faaborg og omegn.

Interviewene skal give indblik i, hvordan skolestrukturen forventes at påvirke læringsmiljøet, lærerne som pædagogisk personale, elevernes trivsel, det fysiske miljø, økonomi og drift, skolens attraktivitet, overgangen fra udskoling til ungdomsuddannelse mv.