Arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen

Oxford Research undersøger mulige løsninger på arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen har i årevis været belastet af et hårdt psykisk arbejdsmiljø. På den baggrund har Kriminalforsorgen iværksat en række forebyggende og afhjælpende tiltag. Blandt initiativerne er projekter finansieret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og senest Forebyggelsespakker, der er gennemført inden for de seneste år. Oxford Research har tidligere evalueret forebyggelsespakkerne for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Kriminalforsorgen har nu bedt Oxford Research om at analysere anvendelsen og udbyttet af disse forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne er udformet som fremtidsværksteder, hvor medarbejderne først afsøger problemer i arbejdsmiljøet, siden drøfter hvordan det gode arbejdsmiljø skal se ud og til sidst drøfter konkrete løsninger.

Analysen foretages gennem fire casestudier på fire forskellige tjenestesteder: et åbent fængsel, et lukket fængsel og to arresthuse. Casestudierne indeholder interviews med de involverede medarbejdere, ledere og medarbejderrepræsentanter.