Oxford Research gennemfører to af de otte initiativer i strategien ”Civilsamfundet bygger bro”

Regeringen lancerede i december 2013 strategien “Civilsamfundet bygger bro”. Strategien skal udvikle og styrke effektfulde integrationsindsatser i foreningslivet, som kan medvirke til, at flere nydanskere involverer sig. Strategien består af i alt otte konkrete initiativer. Oxford Research skal stå for at føre to af de otte initiativer ud i livet. Det drejer sig om de to initiativer:

 

  • Netværk med frivillige organisationer
  • Dokumentationsindsats

 

Oxford Research skal frem imod 2017 facilitere et netværk mellem de vigtigste aktører på det frivillige integrationsområde. Der afholdes i alt ni netværksmøder fra februar 2015 og frem til 2017. Netværket har to overordnede formål om at skabe synergi mellem foreningerne på integrationsområdet samt at få flere nydanskere i foreningslivet.

 

Dokumentationsindsatsen løber frem til 2016 og skal gennem kvantitative og kvalitative kilder undersøge effekten af nydanskeres aktive deltagelse i det frivillige foreningsarbejde.