Oxford Research er blevet valgt til at evaluere de seks danske innovationscentre (i Shanghai, Silicon Valley, München, New Delhi/Bangalore, São Paulo og Seoul) af Udenrigsministeriet og Styrelsen for Forskning og Innovation.

De danske innovationscentre har alle til formål at hjælpe danske forskningsinstitutioner og virksomheder til at opnå ny viden, nye talenter, nye investeringer, ny teknologi og nye netværker i de respektive lande. Denne evaluering vil være den første, der evaluerer indsatsen for alle seks innovationscentre. Dermed giver evalueringen et bredt og nuanceret blik på centrene og deres virke.

I forbindelse med evalueringen vil Oxford Research personligt besøge hvert enkelt innovationscenter og foretage face-to-face interviews med repræsentanter fra centrene. Oxford Research vil desuden foretage interview med brugere af centrenes services og samarbejdspartnere og herpå bygge anbefalinger, som kan styrke innovationscentrenes udvikling, organisering og services.