Team

Anna-Karin Gustafsson

Analytiker

+46 727 32 89 19

anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se
Anna-Karin Gustafsson började arbeta på Oxford Researchs Stockholmskontor i januari 2015. Hon har en masterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms Universitet. Under studietiden intresserade hon sig framför allt för jämställdhet på arbetsmarknaden i Europa. Som analytiker på Oxford Research arbetar Anna-Karin fortfarande mycket med just arbetsmarknadsfrågor, ofta på uppdrag av olika EU-myndigheter, men också för nationella och regionala kunder. Metodologiskt är Anna-Karin särskilt stark när det gäller intervjustudier och har dessutom gedigen erfarenhet av att genomföra forskningsöversikter.