Team

Morten Grønås-Werring

Analytiker

+47 970 63 779

morten.gronas-werring@oxford.no
Morten Grønås-Werring ble ansatt i Oxford Research i november 2017 . Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fordypning i forskningsmetode, kvantitativ analyse, policyanalyse/evaluering, og offentlig politikk og administrasjon. Morten jobber med prosjekter innenfor mange tematiske områder og har særlig interesse for evalueringer og utredninger. Han har bidratt  på en kartlegging av kompetansemiljøer på innovasjon i helsesektoren og en studie om innvandreres bidrag til innovasjon og verdiskapning i privat næringsliv. For tiden jobber han blant annet med en evaluering av Læringsmiljøutvalg ved høyere utdanningsinstitusjoner og en kartlegging av ordninger for finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring på oppdrag fra KD.