Team

Janne Thygesen

Analytiker

+47 991 60 757

janne.thygesen@oxford.no
Thygesen begynte på Oxford Research høsten 2017, etter åtte år som forsker på IRIS (International Research Institute of Stavanger) og på Universitetet i Stavanger. Thygesen har en PhD i fornybar energipolitikk. Hun har lang erfaring med analyser og evalueringer innen en rekke temaområder, deriblant energi- og klimapolitikk, regionalisering og barnehage. Metodisk er hennes spesialitet innen datainnsamling og analyse av kvalitative data, inkludert intervju og dokumentanalyse.