Team

Marte Tobro

Analytiker

+47 918 35 767

marte.tobro@oxford.no
Tobro har jobbet hos Oxford Research siden mars 2015. Hos Oxford Research jobber hun hovedsakelig med samfunnsøkonomiske problemstillinger, økonomiske analyser og databehandling. Hun har arbeidet mye med innovasjon og næringsliv, og er også sentral i et forskningsprosjekt om et randomisert kontrollert eksperiment.