Team

Bernhard Weigel

Senioranalytiker

+47 908 18 869

bwe@oxford.no
Weigel har vært ansatt i Oxford Research siden mars 2015. Han har god kjennskap til både kvalitative og kvantitative metoder, og har tidligere undervist i samfunnsvitenskapelig metode som seminarleder ved UiB, og har holdt gjesteforelesning i metode for masterstudenter i statsvitenskap på UiA. Bernhard jobber med prosjekter innenfor regionalutvikling og regional politisk styring, innovasjon og forskningspolitikk, velferd, og organisasjonsstudier.