Team

Tor Egil Viblemo

Chefanalytiker

 +47 982 81 896

toregil.viblemo@oxford.no
Tor Egil Viblemo er senioranalytiker, og har arbeidet i Oxford Research siden 2006. Han er utdannet både jurist og statsviter. Han har 15 års erfaring med utredninger, undervisning og kommunikasjonsarbeid. Viblemo har stor erfaring med å lede og gjennomføre komplekse, tverrfaglige analyser og evalueringer i henhold til prosjektets rammer og oppdragsgivers fulle tilfredshet. Tor Egil har særlig gode kunnskaper i evalueringsteori og arbeider med både kvantitative og kvalitative metoder. Han arbeider i hovedsak med prosjekter innenfor velferd og forvaltning. Tor Egil deltar også aktivt i det norske evalueringsmiljøet og holdt innlegg både på Evalueringskonferansen i 2015 og 2016. Viblemo er en mye brukt foredragsholder, og fokuserer også på hvordan organisasjoner og virksomheter kan bruke kunnskap og evalueringer for forbedringer og organisatorisk læring.