Team

Martin Andreas Vik

Analytiker

+47 997 74 549

martin.andreas.vik@oxford.no
Martin ble ansatt som analytiker i Oxford Research april 2019. Han kom da fra en stilling som seniorrådgiver hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Der har han erfaring med markedsanalyse på kraft- og brenselsmarkeder og kost-nytte analyser. Han har opparbeidet dyp innsikt på energi- og klima fra dette arbeidet. Martin har en mastergrad fra profesjonsstudiet i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo fra 2012. Hos Oxford Research jobber han hovedsakelig med samfunnsøkonomiske problemstillinger i evalueringer. Han har spesialisert seg på økonometri og kvantitativ analyse.