Team

Jakob Falk

Chefanalytiker

+45 20 15 46 70

jfa@oxfordresearch.dk
Jakob har gennemført adskillige analyser, kortlægninger og evalueringer af det danske og europæiske erhvervsfremme-, innovations-, og forskningssystem – især for Styrelsen for Forsknings og Uddannelse, Erhvervsstyrelsen, de danske regioner samt EU kommissionen. Herudover har han gennemført en række større evalueringer på arbejdsmiljøområdet for Arbejdstilsynet. Jakob er en erfaren projektleder og har bl.a. været ansvarlig for projektledelsen for analysen af indførelsen af FAIR data i Danmark samt evalueringen af de danske innovationscentre. Han har indgående viden og praktisk erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder lige fra registerbaserede analyser til gennemførsel af observationsstudier og fokusgrupper. Han er ydermere en stærk formidler, som både skriftligt og mundtligt kan skære ind til benet og formulere essensen af en analyse. Før Jakob kom til Oxford Research, har han arbejdet i Innovationspolitisk Center under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.