Team

Helene Oldrup

Chefanalytiker

+45 31 16 37 22

hol@oxfordresearch.dk

Helene Oldrup er chefanalytiker ved Oxford Research. Her udarbejder hun evalueringer, undersøgelser og kortlægninger på social og velfærdsområderne og har bl.a. arbejdet med børn og unge i risiko, vold i nære relationer, ligestilling, tidlig indsats og forebyggelse. Helene har solid praktisk erfaring med at gennemføre evalueringer og analyser på højt niveau indenfor velfærdsområderne fra mange års arbejde hos SFI/VIVE og Lev Uden Vold.

Helene er stærk indenfor både kvalitative og kvantitative metoder og i at kombinere forskellige metoder til design, der giver mest validitet og værdi. Hun har fokus på anvendelsesorienterede design og på tæt samarbejde med opdragsgiver og interessenter. Ligesom hun har stor erfaring med at formidle komplekse sammenhænge på lettilgængeligt og inspirerende sprog. Helene er uddannet i sociologi og har ph.d.