Team

Louise Westerdahl

Praktikant

+45 31403033

lwe@oxfordresearch.dk

Louise Westerdahl er praktikant i Oxford Research og kandidatstuderende i Sociologi ved Københavns Universitet, KU. Gennem sit studie har hun opnået en bred viden om og erfaring med både de kvantitative og kvalitative metoder – og ikke mindst samspillet metoderne imellem. Desuden er hun ansat på Sociologisk Institut ved KU, hvor hun som øvelseslærer introducerer og indfører første semestersstuderende i grundlæggende kvantitative og kvalitative metoder. Louise har tidligere været ansat som analysestudent i organisationen Lær for Livet. Her sad hun bl.a. med opgaver som udformning af surveys, databehandling og -rapportering til såvel internt som eksternt brug mhp. at forbedre udsatte børn og unges læring og fremtidsmuligheder.