Team

Claus Frelle-Petersen

Vicedirektør

+4530936762

cfp@oxfordresearch.dk

Claus Frelle-Petersen er vicedirektør i Oxford Research. Claus har samlet 12 års erfaring fra et ledelsesniveau i konsulentbranchen. Claus har endvidere ledelseserfaring fra en erhvervsfremmeorganisation og en baggrund i Erhvervsministeriet. Claus er uddannet cand. scient. pol. og M.A. (Econ).

Fagligt er Claus en erfaren strategikonsulent og rådgiver om vækstvilkår og regulering på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Claus har særlige kompetencer inden for vækststrategi og -analyser, konsekvensanalyser og komparative analyser af regulering samt evalueringer og effektmålinger. 

Claus har omfattende erfaringer med analyse og rådgivning inden for en lang række sektorer og væksterhverv, herunder den maritime sektor, life science, deleøkonomi, klima og energi, fremstilling, landbrug og fødevarer. Claus har endvidere omfattende erfaringer med strategiske og styringsmæssige problemstillinger samt virkemidler inden for erhvervsfremme-, investeringsfremme- og turismefremmeområdet.