Team

Hanan Lastat

Researcher

+4529420135

hal@oxfordresearch.dk

Hanan Lastat er researcher ved Oxford Research og kandidatstuderende på Roskilde Universitet, hvor hun studerer psykologi og socialvidenskab. Gennem projektarbejdet på Roskilde Universitet har Hanan opnået erfaring med kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og analyse. Hun er desuden ansat ved DUOS, hvor hun yder specialpædagogisk støtte til borgere som har svært ved at gennemføre et uddannelses eller beskæftigelsesforløb grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hanan brænder for forskning, formidling og løsningsorienteret arbejde, der relaterer sig til det socialfaglige område samt erhvervsområdet.