Team

Nanna Marie Sklander

Analytiker

+45 20 20 58 53

nha@oxfordresearch.dk

Nanna arbejder som analytiker hos Oxford Research, hvor hun særligt er tilknyttet projekter inden for velfærds- og uddannelsesområdet. Hun har særligt fokus på udsatte børn og unge, social ulighed og effekterne af uddannelse.

Nanna har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab, hvilket har givet hende en bred forståelse for særligt sundhedsområdet, men også social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Desuden har Nannas deltagelse i analyse- og evalueringsprojekter hos Oxford Research bidraget til hendes kendskab til og erfaring med disse områder. Nanna har stor erfaring med og kendskab til både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og analyse. Tidligere har Nanna arbejdet som studentermedhjælper hos Diabetesforeningen, hvor hun særligt arbejdede med kvantitative analyseopgaver samt afrapportering.