Oxford Research leverer dybdegående viden og indsigt til samfundets beslutningstagere. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at beslutninger og forandringer i din organisation foretages på et oplyst og veldokumenteret grundlag.

Oxford Research er en specialiseret analyse-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Vi gennemfører skræddersyede analyser, evalueringer og effektmålinger for offentlige myndigheder, virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Vi rådgiver ligeledes om strategiudvikling, faciliterer vidensbaserede udviklings- og innovationsprocesser og bistår med implementeringen af indsatser og forandringsprocesser.

Vi arbejder til stadighed på at skabe undersøgelser og analyser af højeste faglige forskningsmæssige kvalitet. Vi kombinerer dette med en udtryksform og et sprog, der gør, at den opsamlede viden bliver let tilgængelig for en bred offentlighed. Samtidig skal det ikke være forskning til hylderne. Vores arbejde skal føre til konkrete handlemuligheder og nye forslag, som peger fremad. Derfor følger vi altid vores analyser op med konkrete idéer, strategier og anbefalinger. Kort sagt – vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation. På den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel.

Oxford Research er grundlagt i 1995 i København. Udover Danmark har vi dag også kontorer i Sverige, Norge, Finland, Letland og Polen. Oxford Research er en del af Oxford Group.Oxford Research er SKI leverandør

Oxford Research og konsortieparter er SKI-leverandør på to rammeaftaler for managementkonsulentydelser. På både rammeaftale 17.11 og 17.13 er det delaftalen ”Analyser og evalueringer”.

På 17.11 sker tildelingen ’direkte’ og på 17.13 via ’mini udbud’.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fagdirektør Rikke Lynge Storgaard

Job hos os?

Oxford Research søger løbende talentfulde og engagerede nye mennesker på alle niveauer, der ønsker at arbejde med vores fokusområder og hvem deler vores værdier.

Se job

Kontakt

Oxford Research A/S
Falkoner Alle 20, 4. sal
DK-2000 Frederiksberg
Denmark
+45 33 69 13 69
office@oxfordresearch.dk