People

Silje Hjelmeland

Analyst

+47 90 51 99 18

silje.hjelmeland@oxford.no
Silje har vært ansatt i Oxford Research siden november 2020, først som researcher, og fra februar 2021 som analytiker. Hun har mastergrad i Statsvitenskap og ledelse, samt en bachelorgrad i Statsvitenskap fra UiA. Masteroppgaven omhandlet hvordan sosiale medier påvirker agendasetting i politiske beslutningsprosesser. Silje ble tildelt Fritt Ords studentstipend med bakgrunn i prosjektideen og tematikken for masterarbeidet. Hun har arbeidet som mentor ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved UiA, og har i tillegg vært praktikant hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.