Det er med stor glæde at vi byder velkommen til Sarah Wurr Stjernqvist som ny senioranalytiker i Oxford Research

Sarah kommer med en spændende baggrund fra civilsamfundet som analysechef i Det Sociale Netværk/headspace Danmark og har samtidig tidligere erhvervserfaring fra den offentlige sektor bl.a. fra Finansministeriets departement. Sarah er uddannet cand.polit. og har gennem de seneste år specialiseret sig i at lave analyse- og evalueringsarbejde som understøtter udvikling og forandring af praksis inden for fokusområderne; civilsamfund, børn og unge, mental sundhed/psykiatri og tværsektorielle og helhedsorienterede indsatser. Sarah har desuden arbejdet rigtig meget med opbygning af evalueringskapacitet, kvalitetssikring og strategiarbejde. Samtidig er Sarah en struktureret projektleder med erfaring i at arbejde i et tværsektorielt spændingsfelt med inddragelse af mange forskellige aktørperspektiver.

Sarah kan kontaktes på E: sws@oxfordresearch.dk eller T: +45 41 28 88 08