Det er med stor glæde at vi byder velkommen til Anja Kirkeby som ny chefanalytiker i Oxford Research

Anja kommer med en stærk baggrund som chefkonsulent i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og tidligere som specialkonsulent i Arbejdstilsynet, hvor hun bl.a. har været faglig koordinator for Arbejdstilsynets evalueringsteam. Anja har også været datamanager i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, hvor hun har stået for monitering og opfølgning på kvalitetsindikatorer i den offentlige kvalitetsudviklingsmodel.

Anja kommer med stor erfaring indenfor centrale indsatsområder i Oxford Research; arbejdsmarked, integration, arbejdsmiljø og sundhed. Samtidig er Anja er meget erfaren projektleder og med erfaring i at arbejde i spændingsfeltet mellem departementer, styrelser og organisationer.

Anja kan kontaktes på email aki@oxfordresearch.dk eller tlf. 20 21 39 47