Er du analytisk tænkende og samfundsengageret? Vi leder efter dygtige kolleger, som har erfaring med at drive udviklings- eller konsulentprojekter, som kan omsætte komplekse problemstillinger til løsninger og strategier, og som arbejder analytisk og samarbejdsorienteret. Som senior- eller chefanalytiker i Oxford Research vil du komme til at arbejde med at gennemføre skræddersyede analyser og evalueringer og bistå kunder med strategi- og beslutningsprocesser.


Du har:

  • En kandidatgrad – gerne inden for det samfundsvidenskabelige område og med kompetencer inden for både kvalitativ og kvantitativ metode.
  • Erfaring med analyse- og evalueringsarbejde – f.eks. fra anden konsulentvirksomhed, offentlig myndighed eller lign.
  • Lyst til og erfaring med at drive og planlægge projektprocesser i tæt samarbejde med dygtige kolleger. Et strategisk og problemløsende mindset.
  • Faglig viden om et eller flere velfærdspolitiske områder
  • Tydeligt ‘konsulentgen’ forstået som evnen og lysten til at arbejde kommercielt, kundeorienteret, være en aktiv netværker og have stærke formidlingsevner både skriftligt og mundtligt.

Hvem er vi?
I Oxford Research leverer vi dybdegående viden til samfundets beslutningstagere både nationalt, i de nordiske lande og i EU. Du vil komme til at arbejde fra vores kontor i København. F.eks. evaluerer vi lige nu et pilotprojekt, hvor jordemødre og sundhedsplejersker skal screene gravide og småbørnsfamilier for partnervold, vi gennemfører et landsdækkende casestudie omkring SMV’ers initiativer til at sikre kvalificeret arbejdskraft, og vi evaluerer et trivselsprogram for udskolingselever. Vores kunder dækker bredt fra statslige og internationale organisationer, til civilsamfundsorganisationer og fonde.


Du kan regne med at:

  • Beskæftige dig med nogle af samfundets mest aktuelle og spændende problemstillinger.
  • Blive en del af en international organisation, hvor værdier som ansvarlighed, integritet og kreativitet er reelt styrende for vores arbejde og i samspillet med både kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.
  • Vi har højt til loftet, en flad struktur og du får stor mulighed for at selv at præge dit arbejde såvel som udviklingen af virksomheden.
  • Vores kultur er baseret på, at vi deler viden, lærer af hinanden og prioriterer et godt arbejdsmiljø.
  • Vi er også en social virksomhed hvor vi prioriterer hyggelige, sociale arrangementer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Kim Møller på telefon 28100834 eller via mail khm@oxfordgroup.dk.

Ansøgning og CV bedes sendt hurtigst muligt (og senest den 26. august 2022) på mail til office@oxfordresearch.dk.

Vi behandler ansøgninger løbende.