Læs med her og mød vores nuværende praktikanter. Find ud af, hvorfor de har søgt praktik hos Oxford Research, og hvilke projekter samt arbejdsopgaver de bl.a. har haft indtil videre under deres praktikforløb.

Vil I starte med at fortælle lidt om jer selv?

Valentina: Jeg studerer på Roskilde Universitet, hvor jeg læser en kandidat i Internationale Udviklingsstudier, og er i praktik hos Oxford Research på mit 3. semester. Jeg har gennem mit bachelor- og kandidatstudie beskæftiget mig med en bred vifte af samfundsaktuelle problemstillinger, som jeg virkelig brænder for at arbejde med.

Magnus: Jeg er i gang med min kandidat i Samfundsfag på KU, hvor jeg er på mit 2. semester. Samfundsfag er en to-faglig uddannelse, hvor jeg har hovedfag i Statskundskab og sidefag i Økonomi.

Martin: Jeg læser en kandidat i Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, hvor jeg har valgt at bruge mit 2. semester på at være i praktik hos Oxford Research. Jeg bor på nuværende tidspunkt på Nørrebro på kollegium i et hyggeligt fællesskab med 12 andre søde bofæller. Ellers er jeg en meget aktiv person, der er glad for sport og være sammen med venner og familie.

 Kan I fortælle lidt om, hvorfor I valgte at søge praktik hos Oxford Research?

Valentina: Jeg valgte at ansøge om en praktikplads hos Oxford Research fordi jeg syntes, at det lød som en spændende og alsidig arbejdsplads, hvor man kunne få mulighed for at udvikle sine analytiske og metodiske kompetencer samt arbejde med mange forskellige samfundsaktuelle problemstillinger i et praksisnært perspektiv. Derudover har jeg hørt, at virksomheden er god til at inddrage praktikanter i det daglige arbejde, hvilket jeg synes er essentielt for at få en god oplevelse som praktikant.

Magnus: Som del af min uddannelse valgte jeg at tage et projektorienteret forløb, da jeg gerne ville afprøve konsulentrollen for at se, om det er noget for mig. Ydermere var jeg som følge af corona blevet lidt studietræt, og jeg havde brug for at afprøve den teoretiske viden fra studiet i praksis. Jeg fandt Oxford Research yderst interessant, da de beskæftiger sig primært med velfærds- og erhvervsområdet, hvilket fanger min interesse. Derudover lader Oxford Research problemstillingen determinere metodevalget, hvilket jeg fandt tiltrækkende, da det betød, at jeg både kunne få lov til at arbejde med kvantitativ, kvalitativ og metodetriangulering i mit praktikophold. Slutteligt fik jeg en opfattelse af, at de havde stort fokus på deres praktikanter, og man derfor kunne få meget ansvar, hvis man søgte det.

Martin: Jeg søgte Oxford Research for det første fordi Oxford Research har en meget stærk baggrund i at skabe forskningsbaseret analyser, hvor der både anvendes kvalitativ og kvantitativ metoder. Jeg synes tilgangen med ’mixed-methods’ er virkelig fed og det er interessant at se, hvordan metoderne komplementerer hinanden for at løse en problemstilling. Derudover arbejder Oxford Research med mange spændende og forskellige slags velfærdsområder. Derfor så jeg en praktikplads hos Oxford Research også som en god mulighed for at prøve kræfter af med at arbejde på projekter, der strækker sig fra alt fra uddannelsesområdet til socialområdet.

 Kan I fortælle om et konkret projekt og de arbejdsopgaver, I har haft i forbindelse med det?

Valentina: Jeg er på nuværende tidspunkt tilknyttet seks meget forskelligartede projekter, hovedsageligt på velfærds- og uddannelsesområdet. Jeg har også været med til at arbejde på to tilbudsskrivninger, hvilket har været virkelig fedt. Hvis jeg skal zoome ind på ét specifikt projekt, så arbejder jeg i øjeblikket på et projekt for Nordic Council of Ministers, som er et komparativt studie mellem en række nordiske lande, hvor vi undersøger og sammenligner ”language training” for voksne immigranter i de forskellige lande. Jeg synes, at det er et enormt spændende projekt at arbejde med, især fordi jeg har fået en del ansvar fx i dataindsamlingsprocessen, herunder bl.a. at forberede og foretage en række interviews, desk research og også ift. survey-delen.

Magnus: Jeg arbejder p.t. meget på et projekt vedrørende kvalificeret arbejdskraft til hele Danmark. Det er et projekt udbudt af Reg Lab, som jeg stort set følger fra start til slut. I starten fik jeg lov til at være med i tilbudsskrivningen. Herefter har jeg foretaget mig en del desk research, som skulle bidrage til at hele projektgruppen fik et godt overblik over allerede eksisterende litteratur på området. Derudover har jeg bl.a. været med til at sætte en række interviews op med en række virksomheder landet, som vi på sigt skal interviewe. Jeg kommer også på sigt til at have en opgave med at bidrage til opsætningen af en survey, hvilket skal analyseres og visualiseres efterfølgende. Slutteligt er det tanken, at jeg skal med ud på en workshop og præsentere de fundne resultater til den tilknyttede styregruppe. Samlet set ender jeg med at have taget del i de fleste aspekter af projektet, hvor jeg både beskæftiger mig med kvalitative og kvantitative metoder. 

Martin: En af de opgaver jeg har arbejdet mest på, er en brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet, som er et design, der både består af kvantitative og kvalitative data. Her skulle vi undersøge borgere som bor på botilbud, borgere med bostøtte og pårørende om deres oplevelse med den hjælp, de får fra Hvidovre Kommune. Jeg arbejdede både med konstruktionen af et spørgeskema, få det sendt ud til borgerne og være med til at bearbejde data efterfølgende. Derudover skal jeg også i fremtiden være med til at udføre, kode og transskribere interviews sammen med en række andre medarbejde fra Oxford Research.

 Hvad har indtil videre været det fedeste ved at være i praktik hos Oxford Research?

Valentina: Jeg synes først og fremmest, at det er virkelig fedt at få et indblik i konsulentverden i en virksomhed, hvor der arbejdes med ulighed og forskellige samfundsaktuelle problemstillinger. Jeg trives rigtig godt i at befinde mig et sted ”mellem” teori og praksis, hvilket vi gør hos Oxford Research, dvs. både arbejde analytisk og mere anvendelsesorienteret ifm. tilbudsskrivning og dataindsamling mv. Noget af det bedste jeg ved er dog, at hverdagen hos Oxford Research er så alsidig, og at opgaverne varierer så meget, som de gør – Der er ingen dage, der er ens. 

Magnus: Det fedeste ved at være i praktik hos Oxford Research er helt klart, at hverdagen aldrig er den samme. Man sidder med mange forskellige arbejdsopgaver, hvilket betyder meget for mig. Jeg gider ikke sidde med det samme hver dag fra 8-16. Man kan desuden få en masse ansvar, hvis man har mod på det. 

Derudover bliver jeg nødt til at påpege det sociale miljø herinde, hvilket der bliver lagt stor vægt på. Særligt efter corona er det rart med et sted, hvor der er virkelig god stemning, hvilket der er hos Oxford Research. 

Martin: En af de fedeste ting er, at der et meget stærkt socialt miljø hos Oxford Research. Vi holder både fredagsbarer, en praktikantfest og en middag for nuværende praktikanter og gamle praktikanter. Og ikke mindst så har hver praktikant en mentor som man løbende har samtaler med for at sikre, at vi har det godt og man også får lært en masse, mens man er der. Ja, det var lidt svært at holde det til en fed ting at være i praktik.