I Oxford Research søger vi lige nu nye praktikanter til foråret 2022. Læs med her og mød vores nuværende praktikanter og find ud af, hvorfor de har søgt praktik hos Oxford Research, og hvilke projekter samt arbejdsopgaver de bl.a. har haft indtil videre under deres praktikforløb.

Vil I starte med at fortælle lidt om jer selv?

Signe: Jeg studerer på CBS, hvor jeg er i gang med min kandidat i Erhvervsøkonomi og filosofi, som jeg regner med at færdiggøre til sommer. Før jeg startede på CBS, læste jeg Spansk sprog og kultur på KU. Jeg er født og opvokset i København. Nu bor jeg på Frederiksberg med min søster. Ved siden af mit praktikophold hos Oxford Research arbejder jeg hos interesseorganisationen FGU Danmark.

Line: Jeg læser Sociologi på Københavns Universitet og afleverede mit speciale i sommers. Jeg har valgt at bruge mit sidste semester på at tage i praktik.

Eigil: Jeg har en bachelor i Politik og Administration fra RUC, og er nu ved at færdiggøre min kandidat i Statskundskab på KU. Jeg har byttet lidt om på mine semestre, så jeg skrev speciale før sommer, og er nu i praktik på mit sidste semester af kandidaten.

Cecilie: Til daglig læser jeg en bachelor i Antropologi på Københavns Universitet, hvor jeg som et led i min uddannelse er i praktik hos Oxford Research.

Kan I fortælle lidt om, hvorfor I valgte at søge praktik hos Oxford Research?

Signe: Jeg kan godt lide at arbejde analytisk – både med kvalitativt og kvantitativt data. På mit studie har jeg arbejdet både kvalitativt og kvantitativt, men ville gerne have mere hands-on erfaring med f.eks. interviews. Jeg har savnet på studiet, at det arbejde, og de afleveringer, jeg laver, ikke bare bliver gemt væk i en skuffe efter eksamen, men rent faktisk kan bidrage med noget. Derfor synes jeg det er fedt, at det arbejde Oxford Research laver har betydning for de organisationer, arbejdet vedrører. Jeg er stødt på Oxford Researchs arbejde af flere omgange, og har altid synes det var spændende områder, som de beskæftigede sig med, og fedt at analyserne var så dybdegående og grundige. Så jeg så muligheden for at kombinere noget jeg godt kan lide og er god til, med noget jeg gerne ville blive bedre til, indenfor områder jeg er interesseret i.

Line: Jeg søgte praktik hos Oxford Research, fordi jeg gerne ville prøve at arbejde med forskellige projekter indenfor velfærdsområdet. Jeg synes især at social, beskæftigelses- og uddannelsesområdet er spændende, hvilke er nogle af Oxfords kerneområder. Derudover lader Oxford Research problemstillingen determinere metodevalget, hvilket jeg fandt tiltrækkende, da det betød, at jeg både kunne få lov til at arbejde med kvantitativ, kvalitativ og metodetriangulering i mit praktikophold.   

Eigil: Jeg valgte at søge ind hos Oxford Research af flere årsager. For det første havde jeg hørt godt om arbejdspladsen fra venners venner, der også har været gennem praktikforløbet herinde. For det andet er det en arbejdsplads, der har stor erfaring med at inddrage praktikanter i det daglige arbejde. Vi udgør samtidig en stor andel af medarbejderne, og der er derfor i høj grad brug for vores arbejde på de mange spændende projekter herinde. Som praktikant bliver du altså ikke sat til at brygge kaffe (vi har en kaffemaskine), men får ”hands on” på projekterne fra dag 1. Derudover søgte jeg ind i Oxford Research, fordi vi dækker en meget bred portefølje af projekter emnemæssigt. Jeg har derfor også fået erfaring med emner, som jeg aldrig har arbejdet med på mit studie.

Cecilie: Jeg valgte at søge stillingen som praktikant hos Oxford Research, fordi jeg rigtig gerne ville have et indblik i, hvordan det er at arbejde som konsulent og lave analyser udenfor universitet. Det er den vej, jeg overvejer at gå i fremtiden, og jeg så praktik som en mulighed for at prøve det af. Grunden til at det lige blev Oxford Research, var, at de går meget op i, at fagligheden af de analyser de leverer til kunderne er i top, men samtidig også at analysernes resultater er konkrete nok til, at kunderne kan bruge det til noget.

Kan I fortælle om et konkret projekt og de arbejdsopgaver, I har haft i forbindelse med det?

Signe: Jeg har været/er på flere spændende projekter, så det er svært at vælge bare ét at fortælle om, men jeg arbejdede i september på et projekt for Europa Parlamentet. Dette projekt omhandlede kritiske jobs, og de vilkår ansatte i kritiske jobs har haft under corona. Rapporten var baseret på både kvantitativt og kvalitativt materiale. På projektet har jeg både lavet desk-research, og fundet relevante kilder, arbejdet med statistik fra Danmarks statistik og udført et interview. Derudover, skrev jeg store dele af rapporten – selvfølgelig med al den sparring der var nødvendig. Det var sjovt at være med fra start til slut, og selv have et stort ansvar.

Line: Hos Oxford Research bliver man koblet på flere forskellige projekter i løbet af sin praktikperiode, hvilket betyder, at man som praktikant får lov at beskæftige sig med alt fra tilbudsskrivning til afrapportering. Det første projekt jeg blev koblet på omhandlede systematisk uddannelsesplanlægning. I dette projekt nåede jeg at være med til case besøg og interviews hos diverse virksomheder, jeg kodede datamaterialet og var med til at producere dele af rapporten til kunden.

Eigil: Jeg arbejder p.t. meget på evalueringen af organiseringen af vaccineindsatsen mod COVID-19. Det er et af vores større projekter, som vi er blevet hyret af Sundhedsstyrelsen til at udføre. Signe er også med på projektet, og vi har som praktikanter bl.a. stået for at sætte en række interviews op, med de mest centrale aktører, der har været inde over vaccineindsatsen. Vi udfører også selv interviews på lige fod med de øvrige medarbejdere på projektet. Derudover har vi opgaven med at transskribere og kode interviewene. Vi har også en opgave i at behandle og sammenligne store datamængder om vaccineindsatsen. Vi sammenligner både mellem regionerne i Danmark, men også til andre lande som fx Norge og Sverige, der har organiseret deres vaccinationsindsats anderledes end herhjemme. På sigt skal vi også være med til at skrive dele af selve rapporten med sparring fra projektgruppen.  

Cecilie: Et af de projekter jeg er på er en evaluering af Familieretshuset. Der har jeg brugt meget tid på at booke interviews og kode dem, når de er gennemført. Derudover kommer jeg til at være med i hele den analytiske proces, som kommer efter dataindsamlingen, og efterfølgende også være med til at skrive rapporten.

Hvad har indtil videre været det fedeste ved at være i praktik hos Oxford Research?

Signe: Uh, det er et svært spørgsmål. Jeg synes, der har været mange gode ting. Som praktikant får man en del ansvar, og bliver lynhurtigt en vigtig del af projekterne, og det synes jeg har været det fedeste. Som praktikant skal man ikke kun gøre klar til møder eller transskribere interviews, men man indgår i hverdagen og projekterne på (næsten) lige fod med alle andre – specielt efterhånden som man kommer ind i projekterne og bliver komfortabel med det. Derudover, er det en arbejdsplads med et meget socialt miljø og mange unge kollegaer, og det er også fedt at have flere jævnaldrende kollegaer.

Line: Udover at få indblik i konsulentverden, og få afprøvet mine metodiske og teoretiske færdigheder i praksis, var vi i Oxford Research på strategitur til Mallorca tre uger efter, jeg startede som praktikant. Det indtager vidst førstepladsen som én af de sjovere oplevelser i praktikforløbet.

Eigil: Hvis jeg skal nævne én ting, er det det sociale herinde. Der er virkelig god stemning blandt os på kontoret, og vi hygger os ofte med en fredagsøl efter arbejdet. Også selvom det ikke er fredag. Derudover er det fedt, at vi praktikanter er så stor en del af projekterne herinde. Der bliver i høj grad lyttet til os, hvis vi har inputs osv. Og så er kantinen god.

Cecilie: Der er så mange ting, der er fede ved praktikforløbet herinde, men noget af det bedste er, at Oxford Research går rigtig meget op i udviklingen af deres praktikanter. Vi har alle fået en mentor, som følger os, og som vi løbende har samtaler med for at sikre, at vi har det godt, og lærer det, vi gerne vil. På den måde kommer vi ikke efter praktikkens afslutning til at ærgre os over, at vi ikke fik de erfaringer med, som vi kom her for at få.

Overvejer du at søge praktikplads hos Oxford Research? Så tjek vores opslag ud eller send os en mail med emnefeltet “Praktikant til Oxford Skills”. Vi ansætter så snart, vi finder de retter – så skynd dig at få ansøgningen afsted!

På billedet ses fra venstre: Line Schmidt, Signe Abildskov Petersen, Eigil Stefansen og Cecilie Asp Overgaard Rasmussen.