I forrige uge startede et nyt hold af praktikanter på kontoret i København. Vi har budt Hanan, Katrine og Freja velkommen i Oxford Research og glæder os til at lære dem bedre at kende over det næste halve år. Vi har taget en kort snak med dem alle tre om, hvorfor de har valgt at søge praktik hos os, og hvad de ser mest frem til i løbet af deres praktikforløb.

Velkommen til Oxford Research! Vil I starte med at fortælle os lidt om jer selv?

Katrine: Til dagligt læser jeg min kandidat i Erhvervsøkonomi og Psykologi (cand.merc.(psyk.)) på Copenhagen Business School. Jeg flyttede fra Vejle til København, da jeg skulle til at studere min bachelor i Uddannelsesvidenskab.

Hanan: Jeg er i gang med en kandidat i psykologi og socialvidenskab ved Roskilde Universitet. Efter endt praktikforløb skal jeg skrive speciale.

Freja: Jeg er oprindeligt fra Nordsjælland, men har boet i Aalborg de sidste fire år, hvor jeg har læst en bachelor i sociologi på Aalborg Universitet og nu er jeg i gang med kandidaten.  Jeg har valgt at specialisere mig i sociale fællesskaber og sociale forskelle, hvilket er en specialisering, der omfavner min interesse for civilsamfundet. Privat bruger jeg meget tid på mit frivillige arbejde og er aktiv i DFUNK, hvor jeg arbejder med integration af unge flygtninge og i Allerød Ungdomsskole, hvor jeg gennemfører camps for unge med fokus på selvudvikling. Derudover er jeg udpræget familiemenneske og ser frem til at være mere sammen med min familie nu hvor jeg bor i København igen.

Kan I fortælle lidt om, hvorfor I valgte at søge praktik hos Oxford Research?

Katrine: Jeg søgte praktik hos Oxford Research, fordi jeg blev draget af deres måde at levere dybdegående viden og indsigt til samfundets beslutningstagere, der kan danne grundlag for udvikling af samfundet. Jeg har altid gerne ville prøve at komme tæt på konsulentbranchen og arbejde mere med databehandling, analyser, evalueringer og effektmålinger. Strategiudvikling, innovationsprocesser, implementering af indsatser og forandringsprocesser er noget, der falder mig ekstremt tiltalende og noget, som Oxford Research kan give mig mulighed for at arbejde mere med i praksis.

Hanan: Jeg valgte at søge praktik hos Oxford Research, fordi det er vigtigt for mig at være en del af en virksomhed, som har erfaring med praktikanter og går op i kompetenceudvikling. Det gør Oxford Research, da man som praktikant indgår i et grundigt introforløb og desuden modtager løbende feedback. Samtidig er det afgørende for mig at få lov til at være en integreret del af en virksomhed, hvor jeg får et stort ansvar og dermed en stejl læringskurve. Det der særligt motiverer mig, er at producere viden, som gør en forskel i praksis. Eftersom Oxford Research netop gennemfører analyser og evalueringer, som danner grundlag for beslutningstagning, var det oplagt for mig at søge en praktikantstilling her.

Freja: Jeg valgte Oxford Research som praktiksted, da jeg følte det var et sted jeg ville blive udfordret og udvikle mig både personligt og fagligt. Til praktikbørsen i Aalborg, hvor OR deltog, lagde de vægt på vigtigheden af deres praktikanters faglige udvikling, hvilket jeg syntes skilte sig ud ift. de andre konsulenthuse, som næsten udelukkende ”solgte” deres praktikophold på vilde fredagsbarer. Oxford Research var gennemsigtige med hvilke opgaver vi som praktikanter skulle indgå i, både de klassiske praktikantopgaver og de mere spændende, hvilket jeg syntes var vigtigt. Desuden valgte jeg Oxford Research, fordi de er vant til at have praktikanter og dermed ved, hvordan man tilrettelægger et godt praktikforløb både fagligt og socialt, hvilket jeg i høj grad har fået bekræftet efter praktikstart.

Hvad ser I mest frem til ved jeres praktikforløb hos Oxford Research?

Katrine: Hovedårsagen til at jeg søgte praktik var for at udfolde min faglighed og udforske denne i praksis. Jeg glæder mig til at arbejde med mine interesser i en mere relevant kontekst. Samtidig ser jeg generelt frem til at lære en masse nyt, at udvikle mine færdigheder inden for metode, at samarbejde med en masse nye mennesker og at få nogle nye gode nye kollegaer.

Hanan: Jeg ser frem til at få erfaring med konsulentbranchen og være med i de forskellige faser af projektarbejdet. Jeg glæder mig i den forbindelse til at bringe min faglige viden og metodiske færdigheder fra universitet i spil og bidrage med viden, som kan føre til forandringer i samfundet.

Freja: Først og fremmest glæder jeg mig til at få et indblik i konsulentverden og få afklaret om det er noget, jeg skal søge mod i fremtiden. Derudover ser jeg frem til at indgå i et team af skarpe konsulenter, der ligesom mig syntes det er fedt at beskæftige sig med civilsamfundet og hvor jeg har mulighed for at arbejde med en lang række forskellige projekter og ikke mindst bruge mine metoder, som jeg har med fra min uddannelse, i praksis. 

Overvejer du at søge praktikplads hos Oxford Research? Så send os en mail, så vil vi skrive til dig så snart, vi søger praktikanter til kommende semester.

På billedet ses fra venstre: Katrine Grønvall Hansen, Hanan Lastat og Freja Johannesen.