Tidligere departementschef Jens Strunge Bonden er netop trådt ind i bestyrelsen i Oxford Research.

Jens kommer med 25 års erfaring fra centraladministrationen og har de sidste knap 15 år varetaget forskellige topposter på de tunge velfærdsområder i staten, herunder departementschef i Børne- og Socialministeriet (2017-2019), Styrelsesdirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2015-2017) og Afdelingschef i Undervisningsministeriet (2007-2015).

Bestyrelsesformand Kim Møller siger: ”Der er et presserende behov for at velfærdsløsninger bliver mere holistiske og integrerede på tværs af traditionelle resort-opdelinger. Det er et behov vi gerne vil være med til at imødekomme og derfor vil Jens være et stort aktiv i vores strategiske arbejde i bestyrelsen. Udover indgående forståelse for de centrale værdi- og styringskæder og for de konkrete udfordringsbilleder aktørerne står over for på velfærdsområdet, kan Jens med sine mange års erfaringer som topleder i staten være med til at understøtte hvad vi kan bidrage med, så der skabes mere vedvarende forandringer og værdi i den offentlige sektor”.

Den nye bestyrelse i Oxford Research ser nu således ud: Bestyrelsesformand Kim Møller, Flemming Poulfelt (professor på CBS), Jens Strunge Bonde og Emil Herskind (CEO i Oxford Research).