Pressemeddelelse

Den 1. november byder vi velkommen til Emil Herskind som nyt medlem af ledelsen af Oxford Research i Danmark.

Emil kommer med knap 20 års erfaring fra centraladministration, og har de sidste år varetaget forskellige topposter på Velfærdsområdet, herunder som Afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet (2019) , Afdelingschef i Børne- og Socialministeriet (2017-2019), Vicedirektør, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2016-2017) og Vicedirektør, Styrelsen for It og Læring (2013-2016).

Emils bud på en række af de velfærdsudfordringer, vi som samfund står overfor, er grundlæggende, at der er behov for en mere helhedsorienteret tilgang. Det er også grundforståelsen i Oxford Research hvor vi udvider vores tilgang til markedet ved at lægge implementering, facilitering og organisationsudvikling til de kompetencer vi har indenfor analyse og evaluering.

Det nye ledelsesteam i Oxford Research bliver således Emil Herskind (adm. dir.), Jakob Stoumann (faglig direktør, Erhvervs- og Regional udvikling samt internationale projekter) og Rikke Lynge Storgaard (faglig direktør, Velfærd og Sundhed).

Hvor Emil kommer til at fokusere på udviklingen af en mere helhedsorienteret tilgang til vores analyser, evalueringer og rådgivning vil Jakob fokusere på videreudviklingen af vores erhvervs- og regionalområde samt ikke mindst vores internationale projekter. Vi er lykkedes med at vinde en række store rammekontrakter det sidste år og oplever en stærkt stigende efterspørgsel efter vores kompetencer. Rikke vil fokusere på videreudviklingen af velfærdsområdet samt ikke mindst sundhedsområdet, hvor vi tilsvarende oplever en stærkt stigende efterspørgsel.