Implementering i praksis er ikke altid lige let. Når forandringer skal realiseres, er det ikke blot at sætte skibet i søen og regne med, at det ender sikkert i havn: Hvis forandringen skal lykkes, kræver det ledelse, fokus, involvering og tilpasning til hver organisation, situation og medarbejder – men hvordan? 

Alle organisationer og forandringsprocesser er forskellige. Der findes derfor ikke én opskrift på succesfuld implementering, men derimod en række forskellige tilgange og procesredskaber.
Har I behov for og lyst til at dykke ned i forskellige tilgange og redskaber, giver vi jer muligheden med et koncentreret og praksisnært seminar:

Onsdag d. 12. juni kl. 9.00 – 15.30
Mødecenter Odense,
Buchwaldsgade 48,
5000 Odense

Formål
Formålet med seminaret er at hjælpe jer til at blive endnu bedre til at gennemføre og understøtte indføringen af forandringer – store som små – i jeres organisation, så I kan opnå gode processer og bedre resultater.

Deltagere
Seminaret henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder med implementering.
Deltagerne skal have ansvaret for implementering af forandringer og ”medbringe” et eksempel, som seminarets øvelser kan tage afsæt i.

Det får I ud af seminaret
Viden, sparring og redskabskatalog

 • Indføring i teoretiske rammer for praktiske erfaringer.
 • Præsentation og øvelse i værktøjer til at føre organisationen trygt igennem en implementeringsproces
 • Bevidsthed om egen implementeringspraksis – styrker og svagheder
 • Fælles drøftelse, inspiration og vidensdeling med ligesindede
 • Et redskabskatalog, der samler dagens teori, refleksionsspørgsmål og værktøjer

Oxford Research har lang erfaring med implementeringsprocesser i kommunerne. Vi har en bred teoretisk viden om virkeliggørelsen af nye initiativer, som vores konkrete praksiserfaringer læner sig op ad. Seminaret bygger således på forskningsbaseret viden stærkt styret af vores erfaringer med, hvad der er alfa og omega, for at en implementeringsproces lykkes.

Det kan I forvente af seminaret
Seminaret kræver jeres aktive deltagelse. I vil blive involveret løbende gennem dagen og kan forvente at deltage med en af jeres egne cases, dilemmaer eller problemer, sådan at seminaret bliver så relevant og givende som muligt.
Vi vil sørge for at understøtte med den nødvendige viden og et trygt læringsmiljø, så I kan reflektere over egen praksis og afprøve nye tilgange og værktøjer i implementeringsprocessen på dagen og i fremtiden.

Tilmelding
Tilmelding sker via mail til: office@oxfordresearch.dk senest fredag d. 10. maj med følgende oplysninger:

 • Navn på deltager
 • Virksomhed
 • Funktion/titel
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Virksomhedsadresse
 • EAN hvis offentlig arbejdsplads
 • CVR hvis privat virksomhed

Da der er begrænsede pladser, er tilmelding er efter først til mølle-princippet.
Afmelding kan ske frem til 17. maj kl. 12.00, herefter er refundering ikke mulig. Pladsen kan dog overlades til en kollega.
Pris: 2.000 kr. (ex moms) pr deltager.

Program

9.00 Velkomst – Formål, program og opstart

 • Hvorfor er implementering så svært?

Implementeringsprocessen (Teori, tilgange og modeller)

 • Hvad ved vi?
  Med afsæt i Oxford Researchs og deltagernes erfaringer oplistes fremmende og hæmmende faktorer i implementeringsprocessen.
 • Er der én model vi kan følge?
  Flere implementeringsteorier og modeller præsenteres med fokus på fordele og ulemper, samt hvilke implementeringsprocesser en given model har sin styrke i

PAUSE

Implementeringsprocessens tre faser (forme, lede, lære)

Forme

 • Hvad karakteriserer implementeringsopgaven?
  Med afsæt i ovenstående spørgsmål indkredses deltagernes implementeringsopgave. Herved opnår vi mange eksempler på, hvordan forskellige karakteristika viser sig i praksis
 • Hvad forudsætter implementeringsopgaven?
  Vi ser på evner, muligheder og motivation og drøfter, hvordan de viser sig i praksis, samt hvordan de kobler sig til implementeringsopgavens karakteristika.

Lede

 • Hvordan oversætter vi fra politisk beslutning til faglig praksis?
  Med fokus på the big ’WHY?’ – hvorfor skal vi forandre – ser vi på betydningen af at begrunde, forstå og motivere forskelligt forskellige steder i organisationen
 • Hvordan håndteres medarbejders skepsis, forandringsfrygt mv.?
  Med afsæt i organisationspsykologi arbejder vi med anerkendelse af medarbejdernes behov for tryghed

12.00 – 12.30 Frokost

Lede – fortsat

 • Hvordan arbejder vi med hæmmere og fremmere?
  Kortlægning og prioritering af interessenter samt indre og ydre vilkår. Vi får øje på dem/det vi skal holde øje med og hvad der skal fremelskes i processen

PAUSE

Lære

 • Hvordan skaber vi en lærende implementeringsproces?
  Implementeringsprocesser er læringsprocesser, hvor der skal justeres undervejs, men hvornår og på baggrund af hvad?

15.00 Afrunding

 • Hvad tager vi med hjem? -og hvad mangler vi stadig?