DER ER DESVÆRRE IKKE FLERE LEDIGE PLADSER TIL TEMADAGEN

Oxford Research, Vordingborg Erhverv og Business Lolland-Falster afholder

d. 29. april 2019 kl. 10.00.-15.00

…en gratis temadag med faglige oplæg og en mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration samt nye vinkler på at tiltrække, fastholde og opkvalificere arbejdskraften i yderområderne. Arrangementet er rettet mod kommunale aktører med hands-on erfaring og hovedformålet er at udveksle erfaringer mellem deltagerne samt at få inspiration udefra.

Dagen vil også byde på to ekspertoplæg fra hhv.

  • Helle Nørgaard fra SBi som har forsket i bosætning og befolkningsudvikling i landets yderområder
  • Finn Sommer fra RUC som bl.a. vil dele erfaringerne fra et samarbejdsprojekt mellem danske og tyske produktionsskoler i forhold til mobilitet og kompetenceudvikling.

Temadagen afholdes i Økolariet i Vejle og der vil blive serveret let morgenmad, frokostbuffet, kaffe/vand og eftermiddagskage.

09:45 – 10:15 Der serveres let morgenmad samt kaffe/vand

10:15 – 10:30 Velkomst og introduktion til temadagen

10:30 – 10:45 Kort introduktion af deltagerne og deres arbejdsområder

10:45 – 11:15 Bosætning og befolkningsudvikling, fagligt oplæg v. Helle Nørgaard (SBi)

11:15 – 12:30 Temadiskussion om forankring af indsatser i kommune, virksomheder og hos andre aktører

  • Hvordan får man virksomhederne, brancheorganisationer og arbejdsgiverorganisationer med om bord, fx i forbindelse med medfinansiering, samarbejder, oprettelse af fleksible arbejdsansættelser?
  • Hvordan sikrer man den kommunale forankring af indsatserne? Både hos ledelsen/politikerne og på tværs af relevante enheder og forvaltninger i kommunen?

12:30 – 13:15 Frokost

13:15 – 13:45 Mobilitet og kompetenceudvikling, fagligt oplæg v. Finn Sommer (RUC)

13:45 – 14:45 Temadiskussion med fokus på ”hands-on” erfaringer (opdelt i grupper)

  • Bosætning: Hvad er de gode erfaringer med hensyn til tilflytternetværk, unge, ældre, udlændinge, deltagelse i messer og informationsmøder, ægtefællejob, tilflytterboliger, velkomstpakker, osv.
  • Arbejdsmarked: Hvad er de gode erfaringer med hensyn til re-branding af erhvervsuddannelser, højtuddannet arbejdskraft, arbejdet med at sænke frafald på uddannelser, samarbejde med virksomheder om opkvalificering og uddannelse, skabe rumlighed for personer ”på kanten af arbejdsmarkedet”, erfaringer med små virksomheder, udenlandsk arbejdskraft, osv.

14:45 – 15:00 Afrunding

INFO: Temadagen afholdes som et led i et formidlingsprojekt støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje. I projektet vil vi indsamle og udbrede viden om tiltrækning, fastholdelse og beskæftigelsesinitiativer, der sigter mod at imødekomme fremtidens arbejdsmarkedsudfordringer i danske yder- og landkommuner.

For spørgsmål og tilmelding kontakt:
Leonora Christine Germannsen
tlf: +45 31 25 50 19
Mail: lcg@oxfordresearch.dk