Oxford Research deltager i Folkemødet 2019 for at bidrage med viden og for at hente inspiration og viden hos de mange deltagende organisationer. Vi søger i allerhøjeste grad også dialog med nuværende og kommende kunder. 

Igen i år deltager Oxford Research i Folkemødet for at bidrage med vores viden og ekspertise i paneldebatter og andet. Kontakt os endelig hvis du leder du efter en relevant ekspert til dit folkemødeevent. Vi er særligt stærke indenfor:

  • Entreprenørskab og virksomhedsfremme
  • Forskning og innovation
  • Regional udvikling og smart specialisering
  • Udvikling af velfærdstiltag
  • Evaluering i sundhedssektoren

Her er en beskrivelse af vores deltageres ekspertiseområder:

Bestyrelsesformand Kim Hannemann Møller er grundlægger og hovedejer af Oxford Gruppen og sidder som formand for bestyrelserne i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Letland. Han er også bestyrelsesformand i Fonden Teknologirådet, Præsident for ENSR (European Network for Social and Economic Research) samt medlem af bestyrelserne for bl.a. Vikasko og Logiware.

Direktør Jakob Stoumann Jensen arbejder med analyse og evaluering samt strategi og forretningsudvikling i krydsfeltet mellem virksomheder, start-ups, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og civilsamfund. Fagligt specialiserer han sig særligt inden for erhvervs- og regionaludvikling, herunder bl.a. innovation, iværksætteri og klyngeudvikling, uddannelses- og kompetenceområdet samt by- og landdistriktsudvikling. Jakob har de seneste år bl.a. stået i spidsen for en lang række analyser af de muligheder, udfordringer og ændrede rammer digitaliseringen stiller for danske virksomheder og myndigheder samt kompetenceefterspørgslen på arbejdsmarkedet og samfundet mere generelt.

Vicedirektør Rikke Lynge Storgaard er ansvarlig for velfærdsområdet i Oxford Research. Rikke har gennem fem år været ansvarlig for en lang række evalueringer og projekter indenfor sundheds – og socialområdet samt tværgående i det helhedsorienteret arbejde omkring udsatte. Rikke arbejder primært for offentlige myndigheder. En af ting som Rikke brænder for, er data. Gennem sin ph.d. og med tidligere ansættelse i sundhedsvæsenet har Rikke opbygget en solid indsigt i, hvad der er af forskellige typer af sundhedsdata samt hvordan data kan bruges i ledelse, praksis mv. Det er en viden, som Rikke overfører til andre områder bl.a. socialområdet og dagstilbudsområdet, hvor Rikke pt løfter opgaver.

Chefanalytiker Nete Krogsgaard Niss er chefanalytiker i Oxford Research tilknyttet projekter inden for velfærdsområdet. Hun har solid praktisk erfaring med at gennemføre evalueringer og analyser på højt niveau indenfor velfærdsområdet fra mange års arbejde som konsulent. Nete arbejder pt især med ligestillingsområdet, hvor hun står i spidsen for flere evalueringer om vold i nære relationer og netop har færdiggjort en større undersøgelse om effekter af fædres brug af orlov. Hun kan også bidrage med viden om inklusion og bevægelse i folkeskolen samt evaluering af sociale indsatser der involverer civilsamfundet.

Senioranalytiker Jeppe Høst arbejder med erhvervs- og regionaludvikling og har mange års erfaring inden for både de praktiske og strategiske aspekter af by- og lokalsamfundsudvikling. Jeppe har det seneste år været involveret i en analyse af nordisk fiskeri (Nordisk Ministerråd), evaluering af multifunktionel jordfordeling (Realdania), udviklingsplaner for Billund Kommune, udvikling af en klynge omkring leg og læring (Capital of Children),  formidling af best practice indenfor bosætning- og arbejdsmarkedsindsatser (Erhvervsstyrelsen) samt evaluering af det danske Landdistriktsprograms Lokale Aktions Grupper (Erhvervsstyrelsen).

Ønsker du deltagelse fra en af vores medarbejdere i dit seminar, eller ønsker du at bestille et personligt møde med en af deltagerne? Så kontakt dem direkte:

Vicedirektør, Rikke Lynge Storgaard

Chefanalytiker, Nete Krogsgaard Niss

Senioranalytiker, Jeppe Høst