En praktikants oplevelser

Mathias blev for kort tid siden færdig med sit praktikophold her hos Oxford Research, og vi har i den forbindelse talt lidt med ham om hans oplevelser og tanker om tiden her. 

Har praktikopholdet hos Oxford Research levet op til dine forventninger og er der nogle nye faglige kompetencer du tager med fra praktikperioden?

Mine forventninger til Oxford Research, før jeg startede, var, at jeg kunne få lov til at omsætte faglige og teoretiske indsigter fra studiet til noget anvendeligt ud i ”virkeligheden”. Uden at det skal blive til tomme floskler, så har jeg nydt mit praktikophold, og jeg sætter stor pris på den faglige, sociale og personlige udvikling, jeg har gennemgået på en relativt kort periode. Fagligt har jeg fået et bredt og indgående kendskab til en række områder inden for både velfærdsområdet og erhvervs- og regional udvikling. Det være sig på områder som arbejdsmarkedsreformer, talentudvikling i grundskolen og gymnasier eller indsatser målrettet socialt udsatte. Derudover er jeg blevet mere bevidst omkring, hvordan jeg fungerer i teams, og hvad jeg i særlig grad kan bidrage med. For at vende tilbage til min første sætning, så har jeg også i løbet af praktikperioden haft rig mulighed for at anvende viden, metoder og principper, som jeg har tilegnet mig i løbet af mit studietid.

Prøv at beskrive hvad du har lavet hos Oxford Research. Hvordan har du eksempelvis indgået i projektteams?

Hos Oxford Research har jeg indgået i alle tænkelige dele af det, man umiddelbart vil sige, er en del af en analysevirksomhed. Jeg har været med til at opstille analysedesign i forbindelse med tilbudsskrivning, skrevet første udkast til afsnit i rapporter og været ansvarlig for store dele af dataindsamlingen. Der har selvfølgelig også været en del rutineprægede opgaver, men hvis man gerne vil inddrages på andre måder eller ønsker lidt ansvar, så er der også gode muligheder for at prøve sig selv af. En stor del af det at indgå i projektteams hos Oxford Research er også, at der er tillid til, at man udfører sine opgaver på en ordentlig og saglig måde. Man indgår altså i teams på stort set lige arbejdsvilkår, uanset om man er praktikant eller konsulent.

Hvis du skulle give os et godt råd til at gøre det endnu bedre at være praktikant hos Oxford Research, hvad ville det være?

Som i en hver anden konsulentvirksomhed så kan det til tider gå lidt stærkt, når der skal skrives tilbud eller projektteams skal laves. Det kan derfor en gang i mellem glippe, at man som praktikant lige blive hørt, om man vil være med. Det er lidt ærgerligt, for det er typisk rigtig sjovt og lærerigt at sidde med fra starten. Man kan selv imødekomme dette som praktikant ved at være opsøgende ift. information, og det er selvfølgelig også en del af læringsprocessen. Det kan dog være lidt grænseoverskridende som ny i huset, så derfor vil det alt andet lige være bedre med lidt automatisk praktikantinddragelse i disse processer.

Er du blevet mere afklaret omkring hvilket job og hvilken type arbejdsplads du går efter, når du er færdiguddannet på grund af de erfaringer du har fået hos Oxford Research?

Jeg er ikke blevet så meget mere afklaret omkring hvilket job, jeg kunne tænke mig, når jeg bliver færdig. Jeg tror generelt, at det er svært at blive helt afklaret omkring, fordi man kun har mulighed for at afprøve en af flere jobmuligheder. Til gengæld er jeg blevet meget mere bevidst omkring, hvad en god arbejdsplads er for mig, og hvor vigtigt et godt arbejdsmiljø er for mig. Oxford Research er en virksomhed, hvor man fra dag 1 bliver mødt af venlige kollegaer, der viser interesse for en – og det fortsætter gennem hele praktikperioden.