Publikationer04-09-2017

Skrive- og læsefærdigheder

En undersøgelse af 3Fs indsats


13-06-2017

Lærerarbejdsliv 2017

Afdækning af de betydende faktorer for lærernes arbejdsliv


Lærerne vil have lederne med ind i klasselokalet. De efterspørger faglig sparring og en ledelse, som ved, hvad lærerne laver, konkluderer ny rapport fra Oxford Research

30-05-2017

Mobning i de danske kirker

Hver fjerde præst bliver mobbet


10-05-2017

Udvikling i Sydhavnen

Fokus på innovationsdistriktet


10-05-2017

Headspace i Billund

En indsats på de unges præmisser


07-02-2017

Bedre Integration

Oxford Research Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.


31-01-2017

Voldsforebyggelse

Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud


05-12-2016

Tidlig Indsats

Midtvejsevaluering offentliggjort under strategien Tidlig Indsats – Livslang Effekt


06-09-2016

Frivillighed og integration

Ny undersøgelse fastslår en sammenhæng mellem nydanskere frivillighed og deres integration.


29-06-2016

Vejledning

Evaluering af udviklingsprojektet ”Fremtidens valg og vejledning”


02-05-2016

Storrygerpulje

Midtvejsevaluering af puljen ”Forstærket indsats over for storrygere”


23-02-2016

Røde Kors Integration

Røde Kors’ frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.


Oxford Research har i perioden 2013-2015 evalueret Røde Kors’ frivillige integrationsindsats.

19-01-2016

APV-arbejde

Ny rapport om sygefravær i virksomhedernes APV-arbejde


Oxford Research gennemførte i første halvår af 2015 en undersøgelse af danske virksomheders inddragelse af sygefravær i deres APV (Arbejdspladsvurdering). Undersøgelsen er nu blevet offentliggjort.

17-12-2015

FinTech

Oxford Research har hjulpet København med at blive et førende FinTech hub


Oxford Research har sammen med Rainmaking Innovation udarbejdet en rapport med fokus på, hvordan man kan gøre København til et førende nordisk FinTech (finansiel teknologi) hub.

11-12-2015

Et tilbud på de unges præmisser


Headspace er et civilsamfundstilbud, der er åbent for alle unge mellem 12 og 25 år. Foreningen Det Sociale Netværk står bag headspace og har Veluxfondene og Det Obelske Familiefond som primære finansieringskilder.

24-04-2015

Kortlægning af Flexboligordning

Oxford Research har kortlagt Flexboligordningens anvendelse i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner.


27-11-2014

Ligestillingsvurdering

Good practice og effekter


Oxford Research har gennemført en Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndighederes arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

27-11-2014

Forebyggelsespakkerne virker


Oxford Research har sammen med Kubix evalueret effekten af en række forebyggelsespakker for Fonden for Fastholdelse og Forebyggelse. Evalueringen viser, at virksomhederne er meget tilfredse med forebyggelsespakkernes indhold, ligesom de selv vurderer, at gennemførelsen af en forebyggelsespakke har haft effekt.

03-11-2014

Nyt Expat Study


Ny rapport fra Oxford Research viser, at højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere er glade for at bo og arbejde i Danmark.

03-11-2014

Expat Study - Executive summary


Ny rapport fra Oxford Research viser, at højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere er glade for at bo og arbejde i Danmark. - - Executive summary

02-10-2014

Erhvervsorienterede overgange


Industriprojektet er et partnerskabsprojekt, der er indgået mellem Industriens Fond, Efterskoleforeningen, de tre efterskoler Dejbjerglund, Han Herreder og Flakkebjerg samt en række ungdomsuddannelser og industrivirksomheder i efterskolernes nærområder.

26-06-2014

Til- og fraflytningsanalyse


Oxford Research har kortlagt motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

19-06-2014

Danske renluftsløsninger


Miljøministeriet har fået kortlagt danske renluftsløsninger på det globale marked

19-06-2014

Branchearbejdsmiljørådene


Evalueringen af branchearbejdsmiljørådene er nu offentliggjort

01-05-2014

Funktionstømt


Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med analysen af Nyt liv i funktionstømte offentlige bygninger sat fokus på denne udfordring.

26-11-2013

Konsortiedannelse


Oxford Research har udarbejdet en ny praktisk guide viser vejen til succesfuld konsortiedannelse. Projektet er finansieret af Industriens Fond

13-11-2013

Kulturstyrelsen


Oxford Research har gennemført en undersøgelse for Kulturstyrelsen, der har til formål at afdække styrelsens brugere og interessenters tilfredshed med styrelsens arbejde.

04-09-2013

H.C. Andersen attraktion


Oxford Research har gennemført en analyse for Odense Kommune angående muligheder og potentialer for etablering af en H. C. Andersen forlystelsespark i Odense

16-08-2013

Forskningsoversigt


Oxford Research har for Det Kriminalpræventive Råd udarbejdet en systematisk kortlægning af metoder, der ser ud til at virke ift. at styrke selvkontrol hos børn og unge.

10-07-2013

Mangfoldigt Foreningsdanmark


Oxford Research har siden 2010 evalueret tre initiativer under det forhenværende Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integrations strategi, Mangfoldigt Foreningsdanmark. Evalueringen er nu færdiggjort og afrapporteret i dels rapporter og metodekataloger.

08-07-2013

Børns Vilkår


Oxford Research har netop afsluttet evalueringen af Børns Vilkårs bisidderordning. Evalueringen er foretaget på baggrund af et toårigt forsøgsprojekt, som er gennemført i fire kommuner (Aalborg, Odense, Aabenraa og Herlev).

08-07-2013

Folkekirken


Oxford Research har i samarbejde med Luama ved Gitte Daugaard og Great Place to Work® undersøgt det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Denne undersøgelse er udmundet i en netop offentliggjort rapport.

15-05-2013

Det Blå Danmark


Arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehovet for de erhvervsuddannede inden for Det Blå Danmark.

15-05-2013

Internationalisering


Analysen af internationaliseringens konsekvenser for de faglærte inden for produktions- og fremstillingssektoren er gennemført på baggrund af midler fra ministeriets centrale bevilling til analyse- og prognosevirksomhed på erhvervsuddannelsesområdet.

05-04-2013

Betalingsuddannelser i Norden

Oxford Researchs undersøgelse af betalingsuddannelser for internationale studerende er nu offentliggjort


Studiet af betalingsuddannelser i Norden kortlægger omfanget af betalingsuddannelser i Norden, samt betydningen af disse.

25-03-2013

Evaluering af konkurrencefasen

for Thomas B. Thriges Gade


Oxford Research har i 2012 gennemført en evaluering af konkurrencefasen for Fra Gade til By - omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense, som netop er blevet offentliggjort.

22-03-2013

Frivilliges integration


Positiv udvikling inden for det frivillige integrationsarbejde

31-05-2012

Tosprogs-Taskforcen 2012

Midtvejsevaluering af ”Tosprogs-Taskforcen”


31-05-2012

Tosprogs-Taskforcen 2012

Slutevaluering af "Tosprogs-Taskforcen"


Oxford Research har gennemført virkningsevaluering af ”Tosprogs-Taskforcen”

09-05-2012

Analyse - velfærdsteknologier

Velfærdsteknologier – forudsætninger og konsekvenser for erhvervsuddannelserne


Oxford Research har for Ministeriet for Børn og Undervisning gennemført en analyse af velfærdsteknologiernes forudsætninger og konsekvenser for erhvervsuddannelserne

14-03-2012

Forbyggelsesfonden 2012

Rådgivning om projekt- og fondsevaluering


Oxford Researchs første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter er nu offentliggjort.

31-01-2012

FremKom 2 - offentliggørelse


Oxford Research har i 2011 støttet Region Nordjylland i arbejdet med at afdække fremtidens kompetencer i regionen via projektet FremKom 2. Dette arbejde er nu offentliggjort.

27-01-2012

Røde Kors


Oxford Research har netop gennemført en evaluering af den frivillige integrationsindsats for Røde Kors.

19-01-2012

Forebyggelsesfonden

Første delevaluering af Oxford Researchs evaluering af Forebyggelsesfonden er offentliggjort


19-12-2011

Netværksgrupper for forældre


Oxford Research har for Socialstyrelsen (Det tidligere Servicestyrelsen) gennemført en evaluering af netværksgrupper for forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder

14-12-2011

Brugerundersøgelser

Oxford Research gennemfører brugerundersøgelser for en bred vifte af kunder


Oxford Research har bred erfaring med tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering af brugerundersøgelser. Vores pamflet viser eksempler på processen i brugerundersøgelserne samt eksempler på hvilken værdi undersøgelserne giver vores kunder.

12-12-2011

Anbragte børn


Rapport fra Oxford Research viser, at øget kompetence hos personalet giver større helhed og trivsel for anbragte børn med psykiske lidelser

06-12-2011

Udsatte Børn og Unge


2. delrapport i Oxford Research evaluering af Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge ved Aalborg Universitet, der løber i perioden 2010-2014.

12-11-2011

Fritidspas


Oxford Research har gennemført evalueringen af forsøg med Fritidspas til udsatte børn og unge.

11-11-2011

Rekruttering af nye frivillige


Artikel fra Oxford Research viser, at frivillige organisationer kan styrke deres aktiviteter med rekruttering af frivillige nydanskere

04-10-2011

EUDP


Evaluering af det energiteknologiske udviklingsprogram - EUDP

30-09-2011

Kommuner og frivillige


Artiklen beskriver hvordan samarbejdet kan styrkes mellem kommuner og frivillge organisationer

17-06-2011

Gennemslagskraft


En undersøgelse af Nordisk Ministerråds gennemslagskraft og synlighed i 2009-2010

10-06-2011

Danmarks Domstole


Oxford Research har i perioden okt. 2009 - feb. 2010 gennemført en brugerundersøgelse af Danmarks Domstole.

09-06-2011

Udsatte Børn og Unge


1. delrapport i Oxford Research evaluering af Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge ved Aalborg Universitet, der løber i perioden 2010-2014.

12-05-2011

Guide til expats i Danmark

Oxford Research har for Dansk Erhverv udarbejdet en guide til udenlandske medarbejdere i Danmark


Titlen er "Living and Working in Denmark - An Expat Perspective", og den er bl.a. baseret på en omfattende interviewundersøgelse med expats selv om deres forventninger til og erfaringer med at komme til Danmark for at arbejde.

08-04-2011

Frivilligt integrationsarbejde

Organisationsanalyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet.


Formålet med analysen er, at identificere de bedste og mest effektive måder at organisere og gennemføre frivillighedsarbejde på og inspirere til læring på tværs af organisationerne.

25-11-2010

Offshore olie og gas

Værdikædeanalyse af den danske offshore olie- og gassektor


Værdikædeanalysen kortlægger karakteren og omfanget af vare- og videnstrømme i den danske offshore olie- og gassektor og vurderer, hvilke kvaliteter og styrkepositioner den danske del af værdikæden har i et internationalt perspektiv.

23-09-2010

Expat 2010


Undersøgelse af internationale videnarbejderes syn på udstationering og etablering i Danmark.

31-08-2010

Vekselsuddannelsessystemet

Internationale udfordringer for vekseluddannelsessystemet


Igennem dataindsamling fra eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet i Danmark, Østrig og Holland repræsenterer rapporten løsninger og strategier i forhold til den danske praktikpladssituation. Rapporten er udarbejdet for Undervisningsministeriet.

10-08-2010

Slutevaluering af Plan09


23-04-2010

Børn og Unge

Evaluering af Diplomuddannelsen i Børn og Unge


Oxford Research har i perioden 2007-2010 evalueret diplouddannelsen i Børn og Unge for Servicestyrelsen. Dette er evalueringens afsluttende hovedrapport.

01-03-2010

’Korps af rollemodeller’


Oxford Research har for Integrationsministeriet gennemført en evaluering af satspuljen ”Korps af rollemodeller”

15-12-2009

Innovationsstrategier

Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling og Innovation


Denne undersøgelse som Oxford Research har udført for Forsknings- og Innovationsstyrelsen sætter fokus på hvilke konsekvenser, mangel på arbejdskraft har haft for danske virksomheders forskning, udvikling og innovation.

09-12-2009

København med stærke kort


05-11-2009

Familiedrevne virksomheder

Ny rapport om familiedrevne virksomheder i Europa.


29-05-2009

Hotel and Restaurant Sector

The European hotel and restaurant sector faces a challenging future


24-04-2009

Turismebranchen

Analyse af turismebranchens fremtidige kompetencebehov


21-04-2009

Kompetencebehov

Energibranchens fremtidige kompetencebehov


Oxford Research har på vegne af Undervisningsministeriet undersøgt, hvordan erhvervs-uddannelserne kan fremtidssikres i forhold til den udvikling, der er i gang inden for ener-gibranchen.

19-03-2009

Samarbejde inden for sygepleje

Potentiale for et nordisk samarbejde indenfor sygeplejeområdet.


02-02-2009

Socialt udsatte

Undersøgelse af ændringer af den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009.


11-12-2008

Nordic internationalisation

Exploiting the potential of Nordic internationalisation of services


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her