Når revitalisering og udvikling af nye bymiljøer skal gå hånd i hånd med erhvervsudviklingenMed globaliseringen gennemgår dansk erhvervsliv en restrukturering, der forandrer vores infrastruktur og byer.

 

Mange industrikvarterer efterlades i denne transformation funktionstomme, og der skabes dermed en række øde områder, der ofte er centralt beliggende i forhold til vand/havn, kollektiv trafik og vejforbindelser.

 

Det mest kendte danske eksempel er nok Københavns Havn, hvor store virksomheder som Dansk Soyakagefabrik og B&W efterlod havnen øde og uden funktion, men fænomenet er også kendt fra andre dele af landet som eksempelvis slagterigrunden i Holstebro, der var et af Danmarks ældste slagterier.

 

I kølvandet på industrikvarternes funktionstømning er der behov for at revitalisere områderne, således at der på ny skabes liv, udvikling og aktivitet, der er til gavn for både lokale beboere og erhvervslivet.

 

Oxford Research har omfattende erfaring med at gennemføre små og store analyser og strategiprocesser i relation til omdannelse og fornyelse af industri- og byområder. Vi samarbejder med både private entreprenører og arkitekter samt med offentlige institutioner som kommuner, ministerier og styrelser. På den baggrund har vi opbygget en række specialer inden for revitalisering og byomdannelse:

 

  • Erhvervsstrategiske indspil i revitaliseringsprojekter - Oxford Research har gennem de seneste år opbygget en stærk kompetence som erhvervslivets talerør i udviklingen af nye by- og boligområder i tidligere højaktive industrikvarterer. Vi kan derfor via vores stor viden om erhvervsstrukturen i Danmark og erfaringer fra andre udviklingsprojekter tilbyde et erhvervsstrategisk blik på fremtidens byrum, der hjælper arkitekter til at designe områder, der imødekommer erhvervslivets såvel som borgernes behov. Læs mere om Oxford Researchs arbejde med at revitalisere danske byer her.
  • Erhvervsanalyser - En af kernekompetencerne hos Oxford Research er analyse af erhvervslivet og dets rammebetingelser. Oxford Research har således siden virksomhedens etablering i 1995 arbejdet kontinuerligt med erhvervsanalyser, der anvendes strategiske og konkret i forskellige sammenhænge. Vi kan derfor qua vores mangeårige erfaring tilbyder analyser af erhvervslivet lokalt, regionalt og nationalt helt ned på de enkle brancher og virksomheder - analyser der indgår som en del af grundlaget for videreudviklingen af et givent område, bydel eller havne.
  • Detailhandelsanalyser - Mange byomdannelser rummer planer for at udvikle detailhandlen. Oxford Research rådgiver om den fysiske indretning af detailhandel, om nye trends inden for detailhandel og om metoder til at skabe en mere attraktiv bymidte set med detailhandlens briller.
  • Case studier - Hvor de kvantitative data er gode til at tegne det overordnede billede og giver et indtryk af erhvervsudviklingen i en kommune eller lokalområde, er det kontekstnære case studie en god metode til at opnå en mere nuanceret viden om, hvilke lokale parametre erhvervslivet vægter og hvilke forhold, der ligger til grund for virksomhedernes beslutninger. Oxford Research kan tilbyde at gennemføre nærværende og dybdegående case studier, der er med til at skabe en forståelse af det område eller den bydel, der skal revitaliseres således at udviklingen sker i det bedste samspil mellem erhvervsliv, borgere og øvrige interessenter.
  • Feasibility studier - Der er et stigende behov for at dokumentere investeringers værdi. Det drejer sig i første omgang om at afdække, hvorvidt en ide er realiserbar; Er de rette rammebetingelser til stede, er der interesse for projektet og syntes der at være et bæredygtigt forretningspotentiale? Oxford Research tilbyder i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder at gennemføre feasibility studier af fremtidige anvendelsesmuligheder og dermed hjælpe developere og myndigheder til at træffe beslutninger på et bæredygtigt grundlag.
  • Evaluering af forskellige typer af arkitektkonkurrencer - Oxford Research har bred erfaring i evaluering af forskellige typer arkitektkonkurrencer fx parallelkonkurrencer og har qua denne erfaring stor indsigt i hvilken strategiske overvejelser, der ligger til grund for udviklingen af nye by- og boligrum, der som vilkår skal eksistere i pagt med det eksisterende erhvervsliv. 

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan Oxford Research kan hjælpe dig i forbindelse med by- og områdeomdannelse, så kontakt Administrende Direktør Jakob Stoumann Jensen på jas@oxfordresearch.dk eller telefon 33 69 13 12


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her