Cleantech - miljø og vækst er to sider af samme sag


Oxford Research hjælper offentlige og private aktører med at omsætte Danmarks stærke position på miljøområdet til grøn vækst


Det grønne område er højt prioriteret i Danmark. Danmark skal være fri af fossile brændstoffer i 2050, og København vil være verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025.Ambitionerne om at nedbringe CO2-udslippet og reducere forbruget af ressourcer, som ikke kun findes i Danmark, men i stort set alle vestlige lande, skaber i disse år et stærkt voksende marked for grønne løsninger, der kan mindske presset på miljøet, reducere udslippet af drivhusgasser, mindske konsekvenserne af klimaforandringer og mindske forbruget af ressourcer.Danmark står stærkt inden for grønne løsninger, hvor vi har en række forskningskompetencer og førende virksomheder. De store forventninger til fremtidig vækst koblet med de stærke danske kompetencer gør området til et af de mest perspektivrige vækstområder i dansk erhvervsliv. Derfor vil regeringen også gøre Danmark til et grønt viden- og produktionssamfund.Via analyser og evalueringer har Oxford Research de seneste år hjulpet stat, regioner, kommuner og andre væsentlige aktører på det grønne område med at realisere ambitionerne om at kombinere fremsynet miljøbeskyttelse med innovation og vækst. På den baggrund har vi opbygget en række stærke kompetenceområder inden for grøn vækst:Udvikling af nye grønne løsninger - Oxford Research har stor indsigt i de forskellige trin i udviklingskæden fra forskning- og udvikling over demonstration og første afprøvning til markedet. Kompetencerne er opbygget via analyser og evalueringer af nogle af de centrale politikker og programmer på området. Bl.a. har Oxford Research gennemført analyser af cleantech iværksætteres adgang til finansiering, virksomheders brug af og fremtidige behov for test og demonstrationsfaciliteter samt en 360 graders evaluering af resultater og effekter af energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP). 

 

 

 

Effektiv regulering - Regulering er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre miljøet og kan samtidigt drive innovation, udvikling og vækst i erhvervslivet. For EU-Kommissionen har Oxford Research sammen med CSES fra England gennemført en omfattende evaluering af, hvor effektiv implementeringsprocessen bag eco-design direktivet er samt direktivets effekter.

 

 Grønne klynger - Oxford Research har i en række opgaver kombineret vores erfaringer og viden om det grønne område med vores ekspertise inden for klynger. Således gennemfører vi for Copenhagen Cleantech Cluster en løbende evaluering af klyngeorganisationen og udviklingen blandt de mange virksomheder i klyngen. For REG X gennemfører Oxford Research desuden en kortlægning af Lean Energy Cluster, der har til formål at skabe vækst og arbejdspladser inden for klima-, energi- og miljøområdet. 

 

 

Grøn statistik - I forbindelse med en række af de opgaver Oxford Research har løst på de grønne område, har vi opbygget en database med kontaktoplysninger på omkring 1500 cleantech-virksomheder. Databasen indeholder stort set alle virksomheder i Danmark, der har det grønne område som et betydeligt forretningsområde. Databasen er bl.a. brugt i projektet for Copenhagen Cleantech Cluster. 

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan Oxford Research kan hjælpe dig på cleantech-området, så kontakt chefanalytiker Morten Larsen på mla@oxfordresearch.dk eller telefon +1 646 327 4739 

 

 


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her