Matchfixing


Oxford Research kæmper for troværdig sport


Manipulation af sportsresultater anses for at være en af de største trusler mod professionel sport nu og i fremtiden. Matchfixing fik ikke meget omtale for 5-10 år siden, men de seneste år har der været massiv fokus på det. Matchfixing er et globalt problem, som eksisterer på tværs af kontinenter og som kan ramme alle sportsgrene. Matchfixing truer troværdigheden i flere sportsgrene i Asien, men er også et problem, der i stigende grad får opmærksomhed i Europa. Inden for det sidste årti har der været mistanke om matchfixing i fx håndbold, cricket, badminton, snooker og tennis, inklusiv kampe i Wimbledon. Fodbold har dog været hårdest ramt med sager om organiseret matchfixing i fx Finland, Norge, Sverige, Tyskland, England, Schweiz, Italien, Bulgarien, Holland, og Belgien.

 

Matchfixing er dog ikke udelukkende et udenlandsk problem. Inden for de sidste år har der I Danmark været flere sager om matchfixing i 2. division, herunder en sag med tilknytning til spillere fra Hvidovre IF og bookmakere i Asien, og 5 tyskere tilstod i 2015 at have betalt en spiller fra FC Vestsjælland for at tabe to kampe i Superligaen med vilje.

 

Matchfixing foregår på flere niveauer og kan i værste fald have karakter af organiseret kriminalitet. Inden for matchfixing kan der generelt skelnes mellem tre niveauer:

 

  • Niveau 1 - Individuelle spil på egne kampe. Personer, der individuelt spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltager i, og for egen vindings skyld.

 

  • Niveau 2 - Organiseret spil på egne kampe. Flere personer, der i forening spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltagere i, og for egen eller andres vindings skyld.

 

  • Niveau 3 - Organiseret kriminalitet. Store syndikater, der forsøger at påvirke spillere, dommere, trænere eller ledere til at sikre et bestemt udfald af en kamp.

 

Med sagerne om Hvidovre og FC Vestsjælland spillernes medvirken til bevidste nederlag er niveau 3 sager rykket tæt på Danmark. Derfor arbejder Oxford Research sammen med en række institutioner, sportsforbund og aktører fra sportens verden på projekter, der skal forebygge matchfixing.

 

Oxford Research har stor erfaring med at udarbejde analyser om bekæmpelsen af matchfixing og har derigennem oparbejdet stor viden og erfaring inden for området. Flere af disse projekter er udarbejdet på internationalt niveau bl.a. i samarbejde med EU, Det Europæiske Råd, IOC, Interpol, Sorbonne Universitet, European Lotteries og UK Gambling Commission. Disse inkludere bl.a. følgende analyser:

 

  • Keep Crime Out of Sport (KCOOS) - projektet har til formål at sprede viden om bekæmpelse af matchfixing i og mellem de europæiske lande, der har underskrevet Europarådets konvention om manipulation af sport. Derudover er målene for KCOOS at biddrage til at konventionen i højere grad bliver implementeret i national lovgivning, at der opbygges et netværk af nationale platforme med viden om matchfixing og at god praksis på området spredes. Læs mere her: www.coe.int/sport/kcoos

     

  • Handbook on sharing of information to fight manipulation of sports competitions - håndbogen vil indeholde erfaringer og god praksis om deling af oplysninger om matchfixing, særligt deling af personfølsomme oplysninger, der er underlagt persondatalovens bestemmelser. Projektet gennemføres i samarbejde med Sorbonne Universitet for Europarådet og International Centre for Sport Security (ICSS).

 

  • Sharing of information and reporting of suspicious sports betting activity in the EU 28 - Oxford Research har for EU-Kommissionen gennemført en omfattende europæisk analyse af muligheder og barrierer for at dele information om matchfixing mellem offentlige myndigheder, spiludbydere og sportsorganisationer i EU-28. Studiet viser, at mange EU-lande ikke har regler for, hvordan bookmakere skal indsamle information om mistænkelige spillemønstre og dele disse informationer med offentlige myndigheder. Studiet viser også, at deling af information kan være en alvorlig barriere for opklaring af sager om matchfixing, fordi mulighederne for at dele personlige informationer mellem fx. spiludbydere og sportsforbund er begrænset af persondatalovene i EU-landene.

 

 

  • An examination of Threats to the Integrity of Sport - Rapporten kortlægger trusler mod sports integritet og identificerer i alt 10 trusler. Studiet indeholder desuden en række retningslinjer for, hvordan trusler mod sports integritet effektivt kan bekæmpes. Rapporten peger særligt på, at der er behov for at supplere det nuværende fokus på fælles regler og strenge straffe med en præventiv indsats, hvor der også fokuseres på information og uddannelse af atleter, spillere og kørere.

 

For yderligere information kontakt chefanalytiker Morten Larsen på mla@oxfordresearch.dk  eller telefon +1 646 327 4739


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her