Klynger skaber vækst, innovation og arbejdspladser


Oxford Research arbejder indgående med klynger - både i forbindelse med afholdelse af klyngekurser og via en række andre projekter


Klynger er geografiske koncentrationer af forbundne virksomheder og institutioner inden for en bestemt branche, forretningsområde eller værdikæde. De fleste forskere såvel som praktikere der arbejder med klynger og klyngeudvikling vil desuden tilføje, at en moden klynge ikke kun karakteriseres ved den geografiske koncentration, men at der også skal være nære og udbredte samarbejdsrelationer og netværksdannelse mellem klyngens virksomheder, vidensinstitutioner og andre relaterede aktører.

 

Det var den anerkendte Harvard-professor Michael E. Porter, der i 1980'erne og 90'erne for alvor bragte klyngebegrebet på banen i hans banebrydende studier af baggrundene for regioners og nationers konkurrencemæssige fordele. Forskere såvel som erhvervspolitiske aktører og virksomheder har de seneste år generelt haft et stigende fokus på klynger, klyngeudvikling og klyngepolitik. Der er flere grunde til dette, men den vigtigste er, at det i dag er alment anerkendt, at virksomheder, der indgår i stærke klynger og klyngelignende miljøer er mere konkurrencedygtige og innovative end virksomheder, der ikke indgår i klynger.

 

Dette skyldes at virksomhedernes og de relaterede institutioners tætte geografiske placering muliggør at viden, ideer og vigtig information hurtigere kan spredes og udveksles mellem aktørerne i klyngen. Opbygningen af tillidsrelationer og netværk mellem virksomhederne bliver også langt lettere, hvilket gør at virksomhederne og klyngens aktører kan samarbejde om at løse fælles udfordringer som tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft og investeringer, international markedsføring, gennemførelsen af større F&U projekter, m.v.  

 

Klynger kan i hovedreglen ikke skabes 'ud af det blå', men opstår som oftest ud fra eksisterende specialiseringer, kompetencer eller andre konkurrencemæssige fordele i den givne region. Udviklingen af en klynge kan dog forstærkes og støttes via gunstige rammebetingelser og den rette erhvervspolitiske indsats som igangsættelsen af netværk og klyngeinitiativer.

 

Oxford Research er blandt de førende vidensmiljøer på klyngeområdet

 

I Oxford Research har vi siden 1995 arbejdet intensivt med klynger, klyngeudvikling og klyngepolitik. Oxford Researchs grundlægger og bestyrelsesformand Kim Møller, arbejdede allerede i 1980'erne sammen med Harvard-professor Michael E. Porters forskningsteam, omkring det berømte 'Ten nations Study', der lagde grundstenene til det det moderne klyngebegreb.  Oxford Research er i dag blandt de absolut førende vidensmiljøer på klyngeområdet i Skandinavien og Europa og vi løser løbende opgaver for en lang række regionale, nationale såvel som internationale klyngeaktører såsom EU kommissionen, European Cluster Observatory, REG X Klyngeakademi, Copenhagen Capacity samt ministerier, regioner, kommuner og naturligvis klyngeorganisationer og klyngeinitiativer. Vi kan på den baggrund tilbyde en lang række højt kvalificere services og rådgivningsydelser relateret til klynger, klyngeudvikling og klyngepolitik: 

 

  • Kortlægninger og analyser af klynger og værdikæder:I Oxford Research er vi specialister i at identificere potentielle såvel som modne klynger, samt at kortlægge klyngernes aktører, værdikæder og deres styrker, potentialer og udfordringer.

 

  • Monitorering og evaluering af klynger og klyngeinitiativer:For at holde et klyngeinitiativ på sporet og få det maksimale ud af indsatsen er en løbende monitorering og evaluering vigtig. Oxford Research har gennemført nulpunktsmålinger, monitoreringer og følgeevalueringer for en lang række af de største klyngeinitiativer og klyngerprogrammer i Skandinavien.

 

  • Strategiudvikling for klyngeorganisationer og erhvervspolitiske aktører: At skabe bæredygtige og succesfulde klyngeinitiativer er ikke let og kræver en skarp strategi, der både er solidt forankret hos de rigtige aktører og bygger på fakta og solide analyser. Oxford Research har stor ekspertise i at facilitere og kvalificere strategiudviklingsprocesser og har på klyngeområdet bl.a. faciliteret strategiudvikling for Region Sjælland, Region Syddanmark, Robocluster, Offshore Center Danmark, Copenhagen Finance It Region og Copenhagen Cleantech Cluster.

 

  • Klyngeudviklingskurser: Oxford Research har siden 2006 udbudt workshops og kurser i klyngeudvikling for klyngefacilitatorer og andre der arbejder med klynger. Deltagerne bliver gennem en interaktiv og praksisnær læringsproces udstyret med viden og værktøjer de kan bruge i deres daglige arbejde med at opbygge innovative og bæredygtige klynger og klyngeinitiativer.

 

Hvis du vil vide mere om vores arbejde på klyngeområdet og hvordan vi evt. kan hjælpe dig og din organisation, så kontakt Administrende Direktør Jakob Stoumann på jas@oxfordresearch.dk eller på telefon 24 47 59 27


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her